Mål og værdier

Vi bygger vores mål og værdier på Bibelens mål og værdier. På baggrund af det har vi følgende formål:

 • At tilbede Gud
 • At udvikle disciple
 • At udbrede Guds Rige

Vores mål og værdier kan sammenfattes i følgende sætning:

"Vi ønsker at hjælpe mennesker til at komme til tro på Jesus Kristus og til at blive helhjertede efterfølgere af Ham"

For at det skal lykkes, har vi valgt at lægge vægt på følgende områder af menighedens liv, der tilsammen søger at dække hverdag og højtid - den personlige tro og fællesskabet i praksis.

I forholdet til Gud

 • Tilbedelse - at Guds storhed kalder på en overgivelse, der kommer fra hjertet
 • Bibelsk - at Bibelen er vores rettesnor for lære, holdning og praksis
 • Oplevelser - at Gud ved Helligånden giver den enkelte personlige oplevelser

I forholdet til den troende

 • Discipelskab - at den troende er kaldet til at efterligne Jesus og derigennem blive mere og mere som ham
 • Nådegaver - at Gud giver alle troende nådegaver til at opbygge Guds rige
 • Fællesskab - at kristenlivet bliver udtrykt i omsorgsfulde relationer både i og uden for menighedens fællesskab

I forhold til den omgivende verden

 • Missionsbefalingen - at Jesus er den eneste vej til Gud, og at Gud har valgt at gøre Ham kendt gennem menigheden
 • Samfundet - at menigheden er sat til at tjene og engagere sig i samfundet
 • Synlighed - at evangeliet klarest kan formidles gennem kulturelt relevante udtryksformer af høj kvalitet

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet i lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.

Matthæusevangeliet 28:19-20