Gavebrevsskabelon

Dette er en skabelon til tegning af gavebrev.

Hvis du har oprettet et gavebrev, så bliver hele det forpligtede og indbetalte beløb skattefrit.

Hvis du indbetaler mere end gavebrevet forpligter dig til, så kan det overskydende beløb blive registreret efter de regler, der følger de almindelige fradragsregler til alment velgørende institutioner.

Højnæskirken indberetter alle gaver til SKAT, og du kan se det indberettede beløb på din årsopgørelse.

Bemærk, at da du ved gavebrev forpligter dig til at give et beløb eller en procentdel af din indtægt i ti år, vil det bero på en individuel vurdering fra Økonomirådet, om vi vil godkende dit gavebrev - for din egen skyld.