Anders Gjesing

Prædiken holdt: 24.03.2024
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 24.09.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Matt. 21, 1-11 og omhandler indtoget i Jerusalem, og hvad dette indtog fortæller os om Jesus.

Prædiken holdt: 02.04.2023
Type af tale: Prædiken

Anden del af prrædikenserie i fire dele om Romerbrevet. Romerbrevet 5,1-2 ( Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed) fortæller om frelsen og giver et nyt perspektiv om vores dybeste identitet i Kristus. I frelseshistorien ser vi, at Gud gør alt, for at vi kan have fællesskab med Ham.

Prædiken holdt: 13.11.2022
Type af tale: Prædiken

Bibelen rummer 2 dimensioner - den Guddommelige og den menneskelige virkelighed. 
Salme 22 er skrevet af David og er både menneskers ord til Gud og Guds ord til mennesker. Den starter et svært sted, men Jesus giver os den lykkelige slutning.
Salmen fortæller os, at fordi Jesus, på korse,t blev foladt af Gud, så vil Gud aldrig forlade os.

 

Prædiken holdt: 12.06.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Luk 18, 31-43 hvor disciplene ikke forstår noget af Jesu forudsigelse af sin død og opstandelse og hvor en blind mand bliver helbredt uden for Jeriko, så han følger og lovpriser Jesus og andre, som ser det, gør det samme. 

Prædiken holdt: 27.02.2022
Type af tale: Prædiken

Med udgangspunkt i Joh. 4, 46-53 servi på forholdet mellem tegn og tro.
Jesus vil give os mere end vi selv ved. Når vi ser Jesus i øjnene, skaber det tro og vi kan vandre på Hans ord. 
Vi har brug for tegn til vores tro og vi har brug for tro til vores tegn.

Prædiken holdt: 24.10.2021
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Luk. 24, 13-32 og handler bl.a. om ikke at se - at se - og ikke mindst blive set. Om at forundres og forandres.

Prædiken holdt: 06.06.2021
Type af tale: Prædiken

Det er fastelavnssøndag – dvs. den sidste søndag inden fastetiden. Fastelavnssøndag markerer altså begyndelsen på fastetiden. Fastetiden er traditionelt en tid for besindelse og syndsbekendelse.Søndagens tekst fra Matt. 3, 13-17 handler om Jesu dåb, som markerer begyndelsen på Jesu offentlige virke på jorden.Hvordan blev Jesus i sin dåb udrustet til sit virke på jorden, og hvordan bliver vi udrustet til vores virke her på jorden?

 

Prædiken holdt: 14.02.2021
Type af tale: Prædiken

Matt 26, 36-46
Jesus kæmpede for sine disciples og hele verdens frelse i Getsemane have, selvom disciplene svigtede ham.
Jesus går i forbøn for os, og når vi beder for hinanden, udbedrer vi Guds kærlighed.

 

Prædiken holdt: 09.08.2020
Type af tale: Prædiken

Læs  Markusevangeliet 4:26-32.

Guds rige er her allerede, men det er endnu ikke fuldbyrdet. 

Bibelen fortæller os, hvordan vi kan leve et liv i Guds rige og hvordan Guds rige kan leve i os.

Prædiken holdt: 16.02.2020
Type af tale: Prædiken

Denne første søndag i advent taler Anders om, hvad vi egentlig venter på - ud fra Luk. 4:16-30 og Esajas 42:1-9.

Prædiken holdt: 01.12.2019
Type af tale: Prædiken

Sider