Bitten Schriver Ingerslev

I denne korte serie på tre prædikener gennemgår vi

  • Troens bøn
  • Hjertets bøn
  • Udholdenhedens bøn

Må Gud selv undervise os om bøn i vores liv!

Prædiken holdt: 04.02.2024
Tema: Bøn (Bitten Schriver Ingerslev)
Type af tale: Prædiken

Gud kommer, ser og møder os lige der hvor vi er i livet!
Gud kom (til Hagar) og Han så hende og mødte hendes dybeste behov…
Teksten er: 1 mos 16,1 - 15 og 1. mos 21. 8 - 21 (beretningerne om HAGAR)

Prædiken holdt: 05.11.2023
Type af tale: Prædiken

"Mangel på tro" og “tvivl” - handler det om det samme? Teksten er fra Mark 6. 1 - 6 og Joh 20.24 - 30

Prædiken holdt: 02.07.2023
Type af tale: Prædiken

Gideon så sig selv som den yngste og fra den svageste stamme i Israel ( Dom. 6.15). Gud så ham fra starten som en: Stærk kriger ( Dom. 6.12) Hele beretningen om Gideon finder du i Dommerbogen kap 6.11 - 8.34.

Prædiken holdt: 07.05.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Joh 14.1 - 14 med særlig fokus på vers 6, hvor Jesus siger: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig".

Prædiken holdt: 02.10.2022
Type af tale: Prædiken
 Prædikenen er fra Luk 10. 38 - 42 og salm 147 (med særlig fokus på vers 9 og 10) og har et  særligt fokus på Martha som bekymrer sig om mange ting. Hendes omstændigheder (gæster, mad, organisering, koordinering osv) distraherer hende/fylder hende, definerer hende og bekymrer hende.
Jesus adresserer ikke hendes omstændigheder, men fokuserer på hvad omstændighederne  gør ved hende: Fylder hende med bekymring om mange ting - Tager bekymringerne pladsen for  tilliden til Herren i hende?
Sl 147 minder os om at vende blikket til Herren. 
Alt kommer til os fra HAM. 
Prædiken holdt: 24.07.2022
Type af tale: Prædiken
Teksten er fra 2. Kongebog 6.24 - 7.20.
Vi hører om, hvordan noget kan være umuligt for mennesker og se helt umuligt ud, men for Gud er alt muligt. 
 
Prædiken holdt: 24.04.2022
Type af tale: Prædiken
Trejde del af prædikenserie i fire dele om helte fra Det Gamle Testamente.
Vi hører i Joshua kap 2 og kap 6.25 om Rahab - en kvinde - der handlede på hvad hun så og hørte om Gud: En troens kvinde.
 
Prædiken holdt: 14.11.2021
Type af tale: Prædiken

Udgangspunktet for prædikenen er fra Mark 1.14-20. Fokus er på det, der hindrer os i at følge Jesus, det som vi må forlade.

Prædiken holdt: 01.08.2021
Type af tale: Prædiken

Talen er fra Markus 4:35-41. Der zoomes ind på, hvordan mennesker, der oplever Jesu mirakler, bliver forundrede; og hvordan denne undren er med til at åbne vores sind for nyt. I mødet med Jesus bliver vi taget ud af vores comfort-zone og til tider fasttømrede forståelse af, hvordan verden er skruet sammen og det giver grobund for nyt og for at vi kan lære mere om Jesus og blive mere som Ham.

Prædiken holdt: 21.03.2021
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Luk 5, 12-16. Vi hører om en spedalsk, der var total isoleret af samfundet for derved at bryde smittekæder. Vi vil se på: Den spedalskes tro, Jesu empati og Jesus der helbreder og renser den spedalske og det aftryk, det satte på det jødiske samfund og på os i dag.

Prædiken holdt: 29.11.2020
Type af tale: Prædiken

Bitten taler ud fra Luk 15.11- 31 om en kærlighed der formår at rumme afvisning, skam, forladthed såvel som dyb omsorg, forståelse, glæde og en fastholdelse af sandheden.

Prædiken holdt: 06.09.2020
Type af tale: Prædiken

Sider