Rebekka Kongsgaard

Talen handler om at finde sin identitet midt i en tid, som er præget af præstation og en høj grad af selvcentrering og hvordan vi kan lade os inspirere af Paulus og hans selvopfattelse og finde ud af, i kraft af hvem og hvad, at forstå os selv.

Prædiken holdt: 19.02.2023
Type af tale: Prædiken