oktober 2018

Hen over fem søndage vil vores prædikener beskrive det dynamiske menighedsliv ud fra Paulus' 1. Thessalonikerbrev.

En liste over prædikenerne kan ses her sammen med en fin video på engelsk, der sammenfatter indholdet af brevet.

Der vil efterfølgende komme studiemateriale til brug i netværksgrupperne.

Jenny