Vision

Vi vil være et inviterende, inkluderende og involverende fællesskab,

hvor Gud møder og forvandler os.

 

Inviterende fællesskab:

Gud har lige fra begyndelsen været aktivt inviterende, inviterende til fællesskab med ham selv. Jesus kom til jorden for at opsøge mennesker og vise dem Guds kærlighed.

Denne kærlighed har vi også mødt og den har forvandlet os.

Derfor vil vi aktivt invitere andre til at møde Guds kærlighed og leve et liv i fællesskab med ham.

 

Inkluderende fællesskab:

Gud har, på trods af menneskets synd og fejl, inkluderet og accepteret os og sat os i fællesskab med ham selv.

Jesus holdt af og havde fællesskab med alle mennesker uanset etnicitet og social status.

Derfor er alle velkomne i vores fællesskab og vi værdsætter mangfoldigheden.

 

Involverende fællesskab:

Gud har involveret mennesker i sine planer.

Jesus kaldte og involverede sine disciple og bad dem fortsætte med at gøre hans værk her på jord.

Alle kristne har fået gaver givet, som kan være med til at styrke fællesskabet og troen.

Derfor involverer vi os og bruger de evner og gaver Gud har givet, med det formål at opbygge og fremme Guds Rige.

 

Gud møder og forvandler os:

Den almægtige og kærlige Gud er kommet os i møde igennem Jesus. Vi ønsker at møde ham for at han må forvandle os.

Jesus mødte mennesker og de blev forvandlet. På samme måde ønsker vi, at han forvandler os. Igennem det inviterende, inkluderende og involverende fællesskab ønsker vi en vedvarende forvandling i vores liv, hvor hans herredømme bliver synligt, ved at vi kommer til at ligne ham mere og mere.