Værdier

Vi tror på en almægtig og kærlig Gud, som sendte sin søn Jesus Kristus for at frelse os ved hans død og opstandelse.

Derfor kan vi i Helligånden bede til Gud, tjene Ham, og fortælle om vores tro på det evige liv.

Ufravigelige værdier

Vi er en tilbedende menighed

  • Den treenige Gud har givet sig til os, og vi giver os til Ham med hele vores liv. Det kalder vi tilbedelse og efterfølgelse.
  • Derfor er alt hvad vi gør som menighed rettet mod at lære Ham at kende, bede til Ham, ære Ham, ligne Ham og leve med Ham i vores hverdag.

Vi er en menighed, hvis grundlag er Guds ufejlbarlige ord

  • Bibelen lærer os om Ham og om hvordan vi skal leve.
  • Derfor, i vore prædikener og undervisning, forklarer vi betydningen af Bibelens ord.

Vi er en menighed, der giver evangeliet videre

  • Det gør vi på en måde, der er relevant for vores tid og kultur, så mennesker kan lære Jesus at kende.
  • Derfor oplærer vi alle i menigheden til at være efterfølgere af Jesus – hele livet. Det betyder også, at vi som menighed igennem ord og handling udbreder de gode nyheder om Jesus både lokalt og globalt.

Valgte værdier

  • Vi er en menighed, som er for alle aldersgrupper – hele livet. Derfor viser vi gensidig respekt og kærlighed generationerne imellem.
  • Vi er en menighed, som er baseret på frivillige ressourcer. Derfor tjener og giver enhver af egen fri vilje.
  • Vi er en menighed, som er en del af Guds store familie. Derfor respekterer vi, samarbejder vi og har fællesskab med andre kristne.