Perspektiv Bibelskole

Perspektiv Bibelskole indleder 2016 med et Bibellæsningsinitiativ. Se nedenstående hilsen fra Sven Straarup.

Mød Gud gennem Bibelen fra Frederik Bramming på Vimeo.

Sådan fungerer det:

  • Vi (Perspektiv Bibelskole) udgiver en skræddersyet Bibellæseplan med Bibelnoter.
  • Vi gennemfører tre årlige aften-seminarer, der forklarer teologien i den del af Bibelen, som du er i gang med at læse.
  • Vi giver nem adgang til gennemarbejdede Bibelstudiematerialer.
  • Vi skaber mulighed for, at du kan deltage i en Bibellæsegruppe.

Din del

Du har din Bibel. Du er klar til at læse. Du downloader Bibellæseplan og Bibelnoter, evt. studiematerialer her fra siden. Du kan herefter f.eks. udskrive dem og indsætte dem i en mappe.

Du har også mulighed for at tilmelde dig til en Bibellæsegruppe i din kirke.

Evt. spørgsmål rettes til sven.straarup@gmail.com.

Perspektiv Bibelskole: Skovlunde Frikirke, Glostrup Frikirke, Kristnastova, Kristent Fællesskab Odense, Kristent Fællesskab København – Højnæskirken