Poul Erik Bech Fonden

Poul Erik Bech Fonden er en almennyttig fond med erhvervsaktiviteter.

Fondens andel i udbyttet fra EDC Poul Erik Bech-koncernen er grundlaget for uddelingerne. Fonden yder støtte til almennyttige aktiviteter fortrinsvis til børn, handicappede og flygtninge. Desuden støtter fonden også almennyttige kulturelle aktiviteter indenfor kunst, forskning, musikformål, sports- og idrætsaktiviteter for børn og unge samt bevaring af bygningskulturarven i fondsstifters hjemby Varde.