Guds karakter

En serie på fire, sommeren 2014:

  1. Jaakko taler om Guds Faderhjerte.

Vi har alle en gudgiven længsel efter retfærdighed og vi kan glæde os over at Herren er retfærdig. 2. Kor 5:11-21

Gud er ikke en "plat-eller-krone" dommer, men retfærdig og lader ikke den skyldige ustraffet.

Løsningen på vores problem, synden, har Gud givet os, ved at sende Jesus, som er vores retfærdighed.

Vores respons til Gud må være taknemlighed, overgivelse og et ønske om at handle retfærdigt [bib]Mika 6:8{/bib].

Prædiken holdt: 15.06.2014
Tema: Guds karakter (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Anders taler om Guds nåde - hvordan Gud giver alt og ikke forlanger noget igen.

Dette er tredje del af 4 i en serie om Guds karakter.

Prædiken holdt: 01.06.2014
Tema: Guds karakter (Anders Gjesing)
Type af tale: Prædiken

Peter Kjærsgaard taler om Guds hellighed og renhed, som udtrykt mange steder i både Gamle og Nye testamente.

Som mennesker repræsenterer vi Gud i verden - men vi repræsenterer også mennesker over for Gud. Vi er alle præster i Guds rige.

Dette er anden del af 4 i en serie om Guds karakter.

Prædiken holdt: 25.05.2014
Tema: Guds karakter (Peter Kjærsgaard)
Type af tale: Prædiken

Lignelsen om den fortabte søn: Luk 15:11-32.

Gud elsker alle, da han har skabt alle. Det er hans karakter at elske, og han vil vi skal gøre ligeså.

Dette er første del af 4 i en serie om Guds karakter.

Prædiken holdt: 18.05.2014
Tema: Guds karakter (Jaakko Rønberg Puukka)
Type af tale: Prædiken