Gud, der er retfærdig (4/4)

Vi har alle en gudgiven længsel efter retfærdighed og vi kan glæde os over at Herren er retfærdig. 2. Kor 5:11-21

Gud er ikke en "plat-eller-krone" dommer, men retfærdig og lader ikke den skyldige ustraffet.

Løsningen på vores problem, synden, har Gud givet os, ved at sende Jesus, som er vores retfærdighed.

Vores respons til Gud må være taknemlighed, overgivelse og et ønske om at handle retfærdigt [bib]Mika 6:8{/bib].

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 15. juni 2014

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Andet Brev til Korintherne

MP3