Paulus' Andet Brev til Korintherne

Tekst: 2 Korintherbrev Kap. 12 v. 7 - 13

I kapitlet ser vi hvordan menigheden i Korinth betvivler Paulus' autoritet jf. 'super-apostlene'. Paulus respondenderer på den her tvivl ved at give udtryk for sin magtesløshed og hvordan en accept af svaghed og derved sin afhængighed til Gud, gør ham stærk. På baggrund af denne tekst vil vi dykke ned i følgende:
Hvordan vi forholder os til vores brudthed samt hvordan det så helt konkret ser ud at være stærk i sin svaghed.

Prædiken holdt: 12.11.2023
Type af tale: Prædiken

Gud trøster os først, så vi kan trøste andre – på samme måde er det med tilgivelse, kærlighed, fred, velsignelse mm – vi får for også at kunne give det videre. Vi er ”vandspredere”!

Der er trøst i hver af de 4 linjer fra 2. Kor 1:3-7
Lovet være Gud
Vor Herre Jesu Kristi fader
Barmhjertighedens fader
Al trøsts Gud

 

Link til video med gudstjenesten er her:

https://vimeo.com/400893105

Prædiken holdt: 22.03.2020
Type af tale: Prædiken

Louis læser 2. Kor. 1:3-11. Kristi lidelser indbefatter også de almindelige trængsler i livet, som vi støder på ved at leve det. Også her har Kristus fællesskab med os og viser sin barmhjertighed.

Vi kan deltage i trøstens tjeneste sammen med Jesus ved at bede for hinanden og trøste hinanden.

Prædiken holdt: 06.03.2016
Type af tale: Prædiken

Livet måles på to måder: i tid (Kronos på græsk) og i forvandlende øjeblikke (Kairos på græsk). De forvandlende øjeblikke er øjeblikke, der måske indtræffer på et bestemt tidspunkt (Kronos), men som også har evig betydning.

Andrew læste (hele) kapitel 4 i 2. Kor. (2. Kor. 4:1), og brugte det til at belyse, hvorfor vi ikke skal miste modet, og hvordan Paulus begrunder dette i de tre store Kairos-øjeblikke: Skabelsen, Frelsen, og Jesu andet komme.

 

Prædiken holdt: 04.01.2015
Type af tale: Prædiken

Vi har alle en gudgiven længsel efter retfærdighed og vi kan glæde os over at Herren er retfærdig. 2. Kor 5:11-21

Gud er ikke en "plat-eller-krone" dommer, men retfærdig og lader ikke den skyldige ustraffet.

Løsningen på vores problem, synden, har Gud givet os, ved at sende Jesus, som er vores retfærdighed.

Vores respons til Gud må være taknemlighed, overgivelse og et ønske om at handle retfærdigt [bib]Mika 6:8{/bib].

Prædiken holdt: 15.06.2014
Tema: Guds karakter (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Sven afslutter serien om KFs værdier. Blandt vore valgte værdier er: Vi er en menighed, der er bygget på frivillighed.

Hvad er menighedens kilder og dens styrker? Jesus er kilden til vores inspiration.

Hvordan kan du og jeg bruge vores liv i Hans tjeneste, så det ærer Ham og bringer velsignelse til andre?

Prædiken holdt: 09.02.2014
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Når man siger, at "Folk gider ikke høre om Jesus" - så er det ikke sandt. Vi skal ikke være så bange for at dele Jesus. Vi kan f.eks. tilbyde at bede for de folk, vi møder, der er i nød.

Hvis vi skal leve i Ånden, skal vi lade os lede af Ånden.

Tør du dele evangeliet - selv om det kan få konsekvenser for dig eller dem du deler det med?

David deler af sine erfaringer som udsendt til Østasien ud fra 2. Kor 4:1-18.

Prædiken holdt: 02.02.2014
Type af tale: Prædiken

1. søndag i advent.

Gud viser ikke kun sin storhed gennem mirakuløse helbredelser, men også gennem tornen i kødet. Sven udlægger 2. Kor 12:1-10.

Vi kan både have et vidunderligt møde med Gud, og vi kan opleve livets omkostninger og at Gud ikke svarer vores bøn. Hvordan lever vi i en vanskelig verden med evangeliets kraft? Korset er lyset der skinner i mørket.

Prædiken holdt: 01.12.2013
Type af tale: Prædiken

Sven taler over Paulus' 2. Brev til Korintherne i Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 11.10.2007
Type af tale: Slip Bibelen Løs