Michael Jensen

Michael Jensen har læst teologi i Sverige og har i en lang årrække virket som præst i en baptistkirke i København. I 1987 - 1990 var han frivillig medarbejder på Operation Missions skibe Logos og Doulos og i Guatemala i et tværkulturelt missionsarbejde. I 2010 læste han til Coach på Handelsskolen og arbejder i dag som konsulent/coach for unge mennesker med fokus på beskæftigelse og kompetenceafklaring. Michael er gift med Lissette, og sammen har de to børn Melanie og Kenneth og deres hund Pochi. I sin fritid elsker han at bruge tid i naturen, i gode venners fællesskab og at se en fodboldkamp.  

3. søndag i advent. Michael taler om hyrderne på marken i Luk. 2:8-20, der først hørte et vidunderligt budskab - men som derefter selv gik hen til stalden for at se for sig selv, at det var sandt.

Hvad med dig? Alt det du har hørt om Jesus gennem tiden - har du selv SET, at det er sandt i dit liv?

Prædiken holdt: 13.12.2015
Type af tale: Prædiken

Så skru dog op! Et stærkt budskab om de forskellige stemmer, vi lytter til hver dag, og om at holde fast ved (skrue op for) den eneste stemme, der leder os med sikker kærlighed: Hyrdens!

Læs Joh. 10:14-18.

 

Prædiken holdt: 08.11.2015
Type af tale: Prædiken

Matt. 14:22-33. Michael taler om troens tillid kontra frygtens begrænsning, Hvor er du i dit liv?

Få en større forståelse af Jesus og hans magt. 

Prædiken holdt: 09.08.2015
Type af tale: Prædiken

Michael taler ud fra 1. Pet. 4:10-11:

  • Hvordan finder jeg min nådegave?
  • Hvordan får vi Guds nådegaver og hvad skal vi bruge dem til?
  • Hvorfor får vi nådegaver?
Prædiken holdt: 07.06.2015
Tema: Nådegaver (Michael Jensen)
Type af tale: Prædiken

Ud fra lignelsen om den, der bygger på klippe og den, der bygger på sand (Matt. 7:24-27) stiller Michael spørgsmålet: Hvad bygger du på?

Forskellen er grundlaget: Bygger du på klippe eller sandgrund? For hvis grundlaget er i orden bliver alt andet i orden, men hvis det ikke er i orden bliver alt andet uholdbart.

SÅ HVORDAN BYGGER VI VORES LIV PÅ KLIPPEN?

Jesus beskriver to slags mennesker, de kloge og de tåbelige.

Klog er i Jesu optik en person, der hører ordet, er enig med det, tager det til sig og dermed får visdom til at bygge sit liv på det.

 Hvad med den ikke så kloge, den Jesus kalder tåbelig. Det er en, der er tankeløs – ligegyldig – ind af det ene øre og ud af det andet. Ingen refleksion over hvad betyder noget i ens liv.

Se også Jakob 1:22-25.

Prædiken holdt: 19.04.2015
Type af tale: Prædiken

Michael taler ud fra 1. Joh. 4:16-21 om kærligheden.

Gud er kærlighed, og fuldkommen kærlighed driver al frygt ud.

Hvordan forestiller du dig, at Gud ser på dig?

Gud elsker det uelskelige.

Prædiken holdt: 08.02.2015
Type af tale: Prædiken

Lys

Jesus sagde om sig selv, at han er verdens lys (Joh. 8:12).

Hvordan har du det med lyset? Lyset jager alt mørke væk - men hvad så med det mørke, du gemmer dig i?

Prædiken holdt: 14.12.2014
Type af tale: Prædiken

Fra sit fængsel i Rom skriver Paulus i Fil. 1:3-11 med glæde til den menighed i Filippi, der voksede gennem stor smerte og store undere - og som fortsat vokser. Og Paulus beder om vækst - vækst i kærlighed, indsigt og dømmekraft

Prædiken holdt: 02.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Michael Jensen)
Type af tale: Prædiken

Alle er af Gud kaldet og udrustet med nådegaver til at tjene i Guds rige .

Ingen kan undværes, og alle har lige værd i deres funktion. Se 1. Kor. 12

Prædiken holdt: 24.08.2014
Type af tale: Prædiken

Vores relation til Gud er ikke et spørgsmål om kontrol - om jeg er god eller dårlig - men et dybt, tillidsfuldt fællesskab. Jesus kalder os sine venner, et venskab som er baseret på ansvarlighed, ærlighed og gensidig kærlighed - Joh 15:9-17.

David udtrykker dette i Salme 62 Sl 62, som bygger på livserfaring, ikke intellektuel viden om Gud.

Prædiken holdt: 29.06.2014
Type af tale: Prædiken

Selv Obama har ikke kunnet ændre verden i særlig grad. Forandring er et bibelsk kald. Men hvorfor er det så svært?

Michael taler ud fra Rom 12:1-2.

Prædiken holdt: 06.04.2014
Type af tale: Prædiken

Ud fra Missionsbefalingen i Matt 28:16-20 taler Michael om Jesu sidste ord til os og den befaling, han gav os.

Selv efter at have set Jesus genopstået var der nogle der stadig tvivlede. Tvivl er troens skyggeside og er et vilkår, vi lever med. Lad os ikke gemme den væk!

I den mission, Jesus har til os som kirke og som enkeltpersoner, er han med os - alle dage, indtil verdens ende. 

Prædiken holdt: 29.12.2013
Type af tale: Prædiken

Sider