Peter Kjærsgaard

At tage sig af Jesu mindste små.
I adventstiden ser vi frem mod Jesu fødsel, men også mod hans genkomst. Men i lignelsen om fårene og bukkene siger Jesus, at han på en måde allerede er kommet(!). Hvad betyder det for dig? Hvem er Jesu mindste små, og hvorfor har de så stor betydning?
Matt 25:31-46.

Prædiken holdt: 03.12.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Sl. 110, vers 1 og 4, Joh 20, vers 17. Vi hører om Kristi Himmelfart og hvad den betyder for os.

Prædiken holdt: 21.05.2023
Type af tale: Prædiken

Det kræver mod at følge Guds plan for voresliv. Lad os udfordres med disse tre spørgsmål: Har vi mod til at: 1) afgive ære og anseelse for Jesu skyld? 2) overgive kontrollen over vores liv til Jesus? 3) erkende vi er syndere, der har brug for en frelser? Vi hører om, hvordan Gud kan give os dette mod. Tekst: Matthæusevangeliet, kapitel 1, vers 18-23.

Prædiken holdt: 18.12.2022
Type af tale: Prædiken
Sådan spurgte Jesus Peter efter sin opstandelse (Johannesevangeliet, kapitel 21, vers 15-17 ). Sådan spørger han også dig og mig i dag. 
Prædiken holdt: 18.04.2021
Type af tale: Prædiken

I Fadervor beder vi til vores kærlige far i Himlen, og vi beder også om, at hans navn må bliver helliget.
Peter taler ud fra Mat 6:7-9, om hvordan vi forener Guds hellighed (som afskrækker os) med hans kærlighed (som tiltrækker os)? Og hvad betyder det for vores liv, når vi beder: "Helliget blive dit navn"?
 

Prædiken holdt: 18.10.2020
Type af tale: Prædiken

Peter taler til os ud fra Lukas 19 om, hvordan vi skal lade os finde af Gud.

Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jesus fandt Zakæus, og Zakæus blev forvandlet. Den kærlighed, Jesus viste Zakæus, tænder håb i vores liv.

Prædiken holdt: 02.02.2020
Type af tale: Prædiken

Peter belyser, hvem Helligånden er, og hvordan Han bevæger sig iblandt os - primært ud fra Johannesevangeliet.

Prædiken holdt: 10.03.2019
Type af tale: Prædiken

Hvorfor har vi overhovedet kirke? Hvad betyder kirken, og hvorfor samles vi søndag efter søndag verden over?

Peter Kjærsgaard giver sine tankevækkende bud på et svar!

Prædiken holdt: 02.09.2018
Type af tale: Prædiken

Peter taler ud fra Joh. 9 om Jesus, der ser på os med kærlighedens øjne.

Jesus hjælper også os til at se på andre med hans kærlighed.

Prædiken holdt: 26.11.2017
Type af tale: Prædiken

Ud fra Matthæus 17, særligt fortællingen om forklarelsen på bjerget og disciplenes tiltro til Jesus, viser Peter Kjærsgaard os, hvordan vi fuldt ud kan stole på Jesus.

Gud gav Jesu liv sit stempel to gange - første gang talte Gud fra Himmelen ved Jesu dåb, og igen her på forklarelsens bjerg, hvor Jesus blev åbenbaret som opfyldelsen af loven (repræsenteret ved Moses) og profeterne (repræsenteret ved Elias). Men da Moses og Elias igen vendte hjem til Himmelen, valgte Jesus at blive tilbage her hos os.

Prædiken holdt: 29.01.2017
Type af tale: Prædiken

Peter taler om MODGANG ud fra fortællingen om vandringen på søen i Matt. 14:22-33.

Prædiken holdt: 30.10.2016
Type af tale: Prædiken

Peter beskriver, hvordan vi, efter at have modtaget Kristus, skal leve livet i Ham som menighed - i Åndens enhed og med brug af nådegaverne til fælles opbyggelse.

Ef. 4:1-16

Prædiken holdt: 04.10.2015
Type af tale: Prædiken

Sider