Peter Kjærsgaard

Sådan spurgte Jesus Peter efter sin opstandelse (Johannesevangeliet, kapitel 21, vers 15-17 ). Sådan spørger han også dig og mig i dag. 
Prædiken holdt: 18.04.2021
Type af tale: Prædiken

I Fadervor beder vi til vores kærlige far i Himlen, og vi beder også om, at hans navn må bliver helliget.
Peter taler ud fra Mat 6:7-9, om hvordan vi forener Guds hellighed (som afskrækker os) med hans kærlighed (som tiltrækker os)? Og hvad betyder det for vores liv, når vi beder: "Helliget blive dit navn"?
 

Prædiken holdt: 18.10.2020
Type af tale: Prædiken

Peter taler til os ud fra Lukas 19 om, hvordan vi skal lade os finde af Gud.

Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jesus fandt Zakæus, og Zakæus blev forvandlet. Den kærlighed, Jesus viste Zakæus, tænder håb i vores liv.

Prædiken holdt: 02.02.2020
Type af tale: Prædiken

Peter belyser, hvem Helligånden er, og hvordan Han bevæger sig iblandt os - primært ud fra Johannesevangeliet.

Prædiken holdt: 10.03.2019
Type af tale: Prædiken

Hvorfor har vi overhovedet kirke? Hvad betyder kirken, og hvorfor samles vi søndag efter søndag verden over?

Peter Kjærsgaard giver sine tankevækkende bud på et svar!

Prædiken holdt: 02.09.2018
Type af tale: Prædiken

Peter taler ud fra Joh. 9 om Jesus, der ser på os med kærlighedens øjne.

Jesus hjælper også os til at se på andre med hans kærlighed.

Prædiken holdt: 26.11.2017
Type af tale: Prædiken

Ud fra Matthæus 17, særligt fortællingen om forklarelsen på bjerget og disciplenes tiltro til Jesus, viser Peter Kjærsgaard os, hvordan vi fuldt ud kan stole på Jesus.

Gud gav Jesu liv sit stempel to gange - første gang talte Gud fra Himmelen ved Jesu dåb, og igen her på forklarelsens bjerg, hvor Jesus blev åbenbaret som opfyldelsen af loven (repræsenteret ved Moses) og profeterne (repræsenteret ved Elias). Men da Moses og Elias igen vendte hjem til Himmelen, valgte Jesus at blive tilbage her hos os.

Prædiken holdt: 29.01.2017
Type af tale: Prædiken

Peter taler om MODGANG ud fra fortællingen om vandringen på søen i Matt. 14:22-33.

Prædiken holdt: 30.10.2016
Type af tale: Prædiken

Peter beskriver, hvordan vi, efter at have modtaget Kristus, skal leve livet i Ham som menighed - i Åndens enhed og med brug af nådegaverne til fælles opbyggelse.

Ef. 4:1-16

Prædiken holdt: 04.10.2015
Type af tale: Prædiken

Peter Kjærsgaard fra vores søstermenighed i Odense taler over temaet "Et frugtbart liv" ud fra Jesu sidste ord til sine disciple og den ypperstepræstelige bøn i (Joh. 15:1-17).

Prædiken holdt: 28.09.2014
Type af tale: Prædiken

Peter Kjærsgaard taler om Guds hellighed og renhed, som udtrykt mange steder i både Gamle og Nye testamente.

Som mennesker repræsenterer vi Gud i verden - men vi repræsenterer også mennesker over for Gud. Vi er alle præster i Guds rige.

Dette er anden del af 4 i en serie om Guds karakter.

Prædiken holdt: 25.05.2014
Tema: Guds karakter (Peter Kjærsgaard)
Type af tale: Prædiken

Peter taler om Jesu storhed ud fra historien om "Forklarelsen på bjerget" - Matt 17:1-8. Der er tydelige paralleller mellem forklarelsen på bjerget til historien om Moses på bjerget. Der er mange ligheder - og store forskelle: Moses afspejlede Guds stråleglans, men Jesu stråleglans kom indefra.

Jesus er os altid nær - både på bjerget og nede i dalen.

Prædiken holdt: 24.11.2013
Type af tale: Prædiken

Sider