Hannah Knudsen

Talen tager udgangspunkt i 1. Thess 5, 16-24. 
Vi hører om hvordan vi bliver ledt af Gud og hvordan vi kan vide at det er fra Gud.
Gud taler til os gennem sit ord (Bibelen er en levende bog), ved at vi bruger tid med Jesus og ved Helligåndens ledelse.

 

Prædiken holdt: 19.06.2022
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 10.10.2021
Type af tale: Prædiken