Jens Kofoed

Ud fra Es 57,15-21 taler Jens Kofoed om, at hvor hårdt det end kan være at høre sandheden om at vi er syndere, så er det alligevel befriende at høre sandheden fra den Gud, som har gjort alt, hvad der skal til for at tilgive os og dermed give os en fred - midt i uperfektheden - som overgår al forstand.

Prædiken holdt: 05.03.2017
Type af tale: Prædiken