Jaakko Rønberg Puukka

Teksten er Luk. 17.11-19 med helbredelsen af 10 spedalske, hvor kun 1 af de 10 viser taknemlighed til Jesus. Alle er mødt og helbredt , men kun én frelses.

Prædiken holdt: 15.10.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Jonas 4 , hvor Gud ønsker alles frelse, og Jonas er optaget af sit eget.

Prædiken holdt: 18.06.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er Matt. 22:1-14 om Zebedæussønnernes mors henvendelse til Jesus om de bedste pladser til hendes sønner. Stykket lærer os om, at Guds syn på verdens tragten efter succes og ære, er det omvendte af, hvad der er højst hos Gud nemlig at være tjener 

Prædiken holdt: 11.09.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Mk.9:14-29, hvor den viser at vi intet kan i os selv eller uden Jesus, men at han kan alt og vil også det gennem os.

Prædiken holdt: 20.02.2022
Type af tale: Prædiken

Deborah er en af heltene fra det Gamle Testamente. Hun var profetinde i dommertiden ca. 1200 f.Kr.
Vi hører om at Intet er umuligt for Gud. Han går med os og vil være sammen med os for at løse problemer/trængsler.

 

 

Prædiken holdt: 07.11.2021
Type af tale: Prædiken

Talen er  over Jesus tale om farisæer og tolders bøn i Luk. 18:9-14. Kernen er, at ingen kan gøre sig fortjent til frelsen.

Prædiken holdt: 15.08.2021
Type af tale: Prædiken

Jaakko taler ud fra Johs. 10: 1-16 og 27-30 om Jesus som den sande hyrde, der gør alt godt for os, så vi intet har at frygte.
Vi ser på en beskivelse af disciples liv med Jesus med vej til Gud, om at høre hans stemme, og lade sig lede.

 

Prædiken holdt: 11.04.2021
Type af tale: Prædiken

Teksten er Luk. 4:16-30, hvor Jesus kommer med sin programerklæring for hele sin tjeneste, udråber frihed for fanger, syn for blinde og nådeår fra Gud.

Prædiken holdt: 06.12.2020
Type af tale: Prædiken