Kristian Knudsen

Kristian (født 1970) har taget sin teologiske uddannelse på SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi). Siden efteråret 2007 har Kristian arbejdet på deltid i kirken, som den ene af Højnæskirkens to præster. Ved siden af dette har han en mindre internetvirksomhed. Kristian boede i årene 1995-2007 i Mellemøsten, hvor han arbejdede for organisationen Operation Mission. De sidste år boede han og familien i en mindre landsby. Kristian taler derfor arabisk, hvilket han stadig gør brug af med jævne mellemrum. 

Han er opvokset i Hillerød, hvor han var aktiv i den daværende frimenighed Kristent Fællesskab i Hillerød. Kristian er gift med Annette, og bor i Skovlunde med deres to større børn. I sin fritid glæder Kristian sig over at sejle en tur i sin lille båd eller arbejde med de aldrig færdige projekter på huset og i haven.

Opdateret september 2013

Prædikenen er ud fra Salme 112 og handler om, hvordan vi kan forholde os det i bibelen, som ikke synes at have hold i virkeligheden. En umiddelbart udfordrende Salme - men som er værd at dykke ned i.

Prædiken holdt: 03.09.2023
Type af tale: Prædiken

Bibelen taler meget om hjertet og vi bruger fortsat ordet hjerte om vores inderste jeg. Hvad fylder dit hjerte og hvad fylder du på dit hjerte? Lad Gud vil tale til dit hjerte, forvandle dit hjerte - endda give dig et helt nyt hjerte!

Prædiken holdt: 25.06.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra John 3:1-21, 7:50-51, 19:38-42 Nikodemus, en skriftklog farisæer, der sikkert troede han havde styr på det hele, blev så nysgerrig på Jesus, at han måtte tale med ham. I mødet med Jesus blev Nikodemus liv forvandlet.

Prædiken holdt: 14.05.2023
Type af tale: Prædiken

Vi hører i Joh 21:1-25 om, hvilken betydning Jesu opstandelse fra de døde fik i Peters liv, og hvilken betydning den kan få i vores liv.

Prædiken holdt: 09.04.2023
Type af tale: Prædiken

I dåben bliver vi begravet sammen med Jesus til døden, for dernæst at blive oprejst og leve et helt nyt liv. Paulus skriver om det i Rom. 6:1-11. Er det blot en teologisk forklaring og forståelse eller har det konkret indvirkning på vores liv?

Prædiken holdt: 19.03.2023
Type af tale: Prædiken

Folk, der fulgte Jesus, blev kaldt disciple. Er vi også Jesu disciple? Hvis så, hvorfor skal vi være det og hvordan er vi det her i 2023

Prædiken holdt: 12.02.2023
Type af tale: Prædiken

Hvad er nåde? Forstå hvad dette helt centrale begreb i den kristne tro er - og hvad nåden gør i os og igennem os.

Prædiken holdt: 29.01.2023
Type af tale: Prædiken

Første del af en prædikenserie på fire dele over Romerbrevet - et af de vigtigste breve fra Paulus. Vi hører i Romerbrevet kapitel 1 om at Evangeliets kraft er til frelse for alle på trods af, at vi er syndere og hvordan Gud udbreder sit rige

Prædiken holdt: 06.11.2022
Type af tale: Prædiken

Jesus er opstået fra døden. Det havde nogle kristne i Korinth svært ved at tro på.

Paulus skrev for at vise dem, at uden opstandelsen, så er vores tro ikke noget værd.

Opstandelsen giver tillid til Jesus, mening med livet og håb for fremtiden.

Prædiken holdt: 16.10.2022
Type af tale: Prædiken

Der er lang tid til påske hvor vi fejrer Jesu opstandelse - men den er for vigtig til kun at høre om en gang om året.
Opstandelsen har en kæmpe betydning i vores liv - eller har den? 
Hvad betyder Jesu opstandelse i dit liv - hvis den da overhovedet skete?

Prædiken holdt: 16.10.2022
Type af tale: Prædiken

Paulus taler, i Romerbrevet 10, 9-13,  om at tro med hjertet og bekende med munden.
Vi hører hvorfor begge dele er nødvendige og hvordan hænger tro og handling sammen i vores liv.

Prædiken holdt: 18.09.2022
Type af tale: Prædiken

Gudstjeneste for alle - Med Jesus i hverdagen
Teksten er fra Matt 4, 18-22.

Prædiken holdt: 14.08.2022
Type af tale: Prædiken

Sider