Kristian Knudsen

Kristian (født 1970) har taget sin teologiske uddannelse på SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi). Siden efteråret 2007 har Kristian arbejdet på deltid i kirken, som den ene af Højnæskirkens to præster. Ved siden af dette har han en mindre internetvirksomhed. Kristian boede i årene 1995-2007 i Mellemøsten, hvor han arbejdede for organisationen Operation Mission. De sidste år boede han og familien i en mindre landsby. Kristian taler derfor arabisk, hvilket han stadig gør brug af med jævne mellemrum. 

Han er opvokset i Hillerød, hvor han var aktiv i den daværende frimenighed Kristent Fællesskab i Hillerød. Kristian er gift med Annette, og bor i Skovlunde med deres to større børn. I sin fritid glæder Kristian sig over at sejle en tur i sin lille båd eller arbejde med de aldrig færdige projekter på huset og i haven.

Opdateret september 2013

Jesus blev fristet i ørkenen Luk 4:1-13 og brugte Guds ord til forsvar. 

5 fristelser, som vi kan komme ud for og nogle "sværd" vi kan bruge til hjælp.

Følg den vedhæftede powerpoint, så giver prædiken sikkert mere mening!

Prædiken holdt: 09.03.2014
Type af tale: Prædiken

Vi har tre ufravigelige værdier, som er gennemgået i tidligere prædikener. Vi har også andre værdier - valgte værdier - som er mere kulturelt og tidsmæssigt bestemte.

Disse gennemgår vi i løbet af dette forår.

Den første er, at vi har valgt at være en menighed for alle aldersgrupper, gennem hele livet.

Kristian uddyber her, hvad vi mener med dette.

Prædiken holdt: 05.01.2014
Tema: KFs værdier (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

En af de ufravigelige værdier i vores menighed er:

Vi er en menighed, som giver evangeliet videre, med det mål at mennesker bliver efterfølgere af Jesus.

Men hvad så når jeg tænker og føler:

1.Jeg er bange for, hvad andre vil sige.

2. Jeg har gjort min tjans

3. Jeg gider ikke

Evangeliet taler ind i alle disse situationer.

Prædiken holdt: 29.09.2013
Tema: KFs værdier (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Da Jesus blev spurgt om det første/største bud sagde han, at det er at elske Herren og sin næste. Samtidig bekræftede han, at barmhjertighed er vigtigere end slagtofre Mark 12:28-34.

Dette ene bud kan ikke splittes op.

Hvordan kan vi elske Herren - som vi ikke kan se, og vores næste, som vi måske ser for meget til?

Vores kærlighed til Herren udtrykkes igennem kærlighed til vores medmennesker.

Når vi svigter og ikke elsker, så kommer Herren os alligevel i møde i kærlighed og nåde. Eks. fra GT Manasse 2. Krøn 33:12-13 og fra NT Joh 21:15-17.

 

Prædiken holdt: 18.08.2013
Type af tale: Prædiken

Jesus taler om en rig bonde Luk 12:13-21 og efterfølgende til disciplene om ikke at bekymre sig.

Tre nøglevers fra det samlede afsnit

v. 21: Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.

v. 31: Søg derimod hans rige, så skal det andet gives jer i tilgift.

v. 34: For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.

Hvor er mit hjerte? Det kan så let bedrage mig.

Hvilken kurs er jeg på? Er der brug for korrigering?

Prædiken holdt: 08.07.2013
Type af tale: Prædiken

Føler du, eller opfatter du dig selv som hellig? Hvor hellig er du? Kan hellighed overhovedet måles?

Vi bliver retfærdiggjorte pga. Jesus død på korset, men hvad så med livet her og nu? Hvad med helliggørelsen, hvor vi kommer til at ligne Jesus mere og mere, hvor vi bliver forvandlede?

Jeg har derfor lavet en lille simpel graf, der viser hellighed i forhold til hvor lang tid vi har været kristne:

I begyndelsen af ens kristne liv så kan det godt se ud som om, at grafen er rigtig. Der er handlemåder, vaner, tankemønstre, der bliver lavet om og tak og lov for det. Gud arbejder i os og forvandler os. Men som tiden går begynder vi at se færre og færre fremskridt. Lidt disciplin og tagen sig sammen hjælper nok lidt videre, men vi kan alligevel komme til at se helliggørelse som en umulig proces.

Der er mange synder, som jeg stadig begår og så er der så mange nye synder, som er dukket op.

Hvorfor bliver jeg aldrig bedre? Jeg kunne skyde skylden på så meget; men netop at skyde skylden på andre er blot yderligere en synd til den lange liste.

Jeg ser to muligheder på dilemmaet med helliggørelse:

Den ene mulighed er, at jeg bare er en ufattelig uforbederlig kristen. Den anden mulighed er, at denne graf er helt forkert. At helliggørelsen hverken kan eller skal måles og at hellighed absolut ikke er lineær ift. hvor mange år vi har været kristne.

Men bare fordi hellighed ikke kan måles, betyder det ikke, at hellighed ikke findes.

En voksende helliggørelse kommer til udtryk igennem en større og større afhængighed af Jesus.

Hellighed ikke kommer af at stræbe, kæmpe og igen og igen selv at tage sig sammen, men er i stedet et resultat af et liv levet i afhængighed af Jesus.

Vi er helliget ved Jesus og på den baggrund er vi kaldet til at være hellige, kaldet til at leve i afhængighed af Jesus.

Prædiken holdt: 05.05.2013
Type af tale: Prædiken

Kristian taler denne påskedag om, hvordan døden går forud for opstandelsen - set gennem Peters øjne, han, der fornægtede Jesus. Matt 26

Prædiken holdt: 31.03.2013
Type af tale: Prædiken

Kristian taler ved familiegudstjenesten om tro og tilgivelse i hverdagen, ud fra Matt 14:22-33.

Prædiken holdt: 03.02.2013
Type af tale: Prædiken

Jul

Juleevangeliet Juleaftensdag. Luk 2.

Prædiken holdt: 24.12.2012
Type af tale: Prædiken

Barmhjertighedsgerninger ved Skt. Hansfest i Skovlunde - og Den barmhjertige Samaritan fra Luk 10.

Prædiken holdt: 08.07.2012
Type af tale: Prædiken

Kristian taler om troen på en Gud, der kommunikerer - ud fra 1. Sam 3 (Samuels kaldelse) og 1. Kong 19 (Elias).

Prædiken holdt: 03.06.2012
Tema: Temagudstjeneste (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Hvem finder lykken? Kristian taler ud fra Sl 1.

Prædiken holdt: 29.04.2012
Type af tale: Prædiken

Sider