Sven Straarup

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Prædiken holdt: 31.03.2024
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 10.03.2024
Tema: Bøn (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

TEMA: Endetiden, (den anden af to prædikener) TITEL: Jeg tror på Jesu Kristi genkomst (2) TEKSTER: Mt.24:32-51 MÅL: 1. At udruste os med de holdninger, som Jesus kalder os til, og som vil hjælpe os til at komme sejrende igennem endetidens trængsler. 2. At være forberedt på de angreb, der vil møde os 3. At bevare vores forhold til Jesus Kristus i tillid til Guds beskyttende kraft.

Prædiken holdt: 29.10.2023
Type af tale: Prædiken

Første del af serie i to dele der handler om Endetiden. Teksten er fra Mt.24:1-31 Formålet er at styrke os kristne til at fastholde vores tro og efterfølgelse af Jesus under de vanskeligste af vilkår ved at: 1. At bruge den viden om endetiden Jesus giver os på en sund måde 2. At skelne mellem de generelle tegn og de specifikke tegn vedrørende Jesu genkomst 3. At lytte aktivt til Jesu advarsler og anvende de ressourcer han giver, til at forberede os på at møde de kommende trængsler.

Prædiken holdt: 06.08.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra 1.Kor.12:1-11 Vi hører om hvordan Helligånden hjælper os til at finde vores plads i menigheden, så vi også kan bruges til at bygge Guds Rige i verden. MÅL: 1. At ære og fryde os over Helligåndens mægtige virke i vores liv. 2. At glæde sig over enheden og forskelligheden i Helligåndens gaver og virke. 3. At finde ens egne gaver og bruge dem på en måde, der ligner Jesus Kristus til Faderens ære. 4. At opmuntre hinanden til at give os hen i tjenesten med at opbygge hinanden og Guds Rige.

Prædiken holdt: 28.05.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Joh.15:1-11; Gal.5:16-18,22-25; Heb.13:20-21 FORMÅL: Hvordan vi samarbejder med Helligånden, så vi forvandles til at ligne Jesus mere. MÅL: 1. At forstå Guds forvandlende virke i mig, når vi er forbundet med Jesus. 2. At vide hvordan Helligånden virker, så vi kan bære frugt for Gud. 3. At kende hvordan vi samarbejder med Helligånden i hans forvandlingsproces.

Prædiken holdt: 23.04.2023
Type af tale: Prædiken

Teksterne er: Joh.14:16-17,26; 15:26; 16:7-15 Vi hører om hvordan vi oplever Gud virke og tale til os, hvordan vi kan genkende Helligåndens stemme og vilje fremfor vores egne og andres tanker og hvordan vi kan følge Helligåndens vejledning om hvordan vi skal følge Jesus og opleve og kende Guds stemme i vores liv.

Prædiken holdt: 26.03.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Joh.7:37-39; 20:21-23; Rom.8:14-16 og 1Kor.12:3b, hvor vi hører om at modtage Helligånden og modtage det helt nye himmelske liv som Gud giver os.

Prædiken holdt: 05.03.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Judas 1:17-25. Vi hører, hvordan vi finder mod og styrke til at sejre med Kristus, i en verden præget af åndelig modstand. Prædiken punkter: - At kende vores kampmiljø - At vedligeholde og anvende de sejrende våben Gud har givet os - At stole på Hærskarers Herres evige hengivelse til os

Prædiken holdt: 01.01.2023
Type af tale: Prædiken

TEMA: Romerbrevet serie 4/4 Titel: Hvordan Guds evangeliske liv kommer til udtryk Tekst: Romerbrevet 12:1-21 Formål: På baggrund af Guds nåderige frelse og Helligåndens fylde i vores liv - hvordan skal vi så leve? Prædiken punkter: - Romerbrevets argument: Evangeliet formår at forlige os med en retfærdig Gud og at give os kraft til at leve til hans ære - Åndelig gudsdyrkelse praktiseres ved at hengive os fuldt ud til Jesus - Guds evangeliske liv fletter os sammen i en fælles vandring med andre kristne - Guds evangeliske liv bygger på vores personlige lydighedsvalg

Prædiken holdt: 27.11.2022
Type af tale: Prædiken

I denne "Gudstjeneste for alle" hører vi om hvordan vi kan bruge Guds gave af sang og musik i vor tilbedelse af ham og vi kan opleve hvordan lovsang kan berige vores åndelige liv, både enkeltvis og tilsammen
Tekst: Lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren. Ef. 5:18-19
Læsning: ApG.16:16-34
Formål: At vi oplever glæden og enheden ved at tilbede Gud igennem fællesang (børn, unge og voksne)
At forstå hvordan personlig lovsang kan berige vores åndelige liv
At forstå hvordan lovsang kan trøste os i  sorg og smerte

Prædiken holdt: 09.10.2022
Type af tale: Prædiken

Temaet i prædikenen er Hellighed og vi hører om at kende Gud for hvem Han virkelig er, og om at finde vores plads i forholdet til Ham.
Teksten er fra Esajas 6:1-7; (Matt.6:9).
Prædiken punkter:
- Majestætisk Hellighed – Guds ”gudsomhed”, der aldrig kan deles, men kun kan beundres, æres og tilbedes
- Moralsk Hellighed – Guds renhed og kærlighed, som kalder mig til omvendelse, renselse og efterfølgelse
- Hellig indvielse – Guds strålende herlighed og godhed, som inspirerer mig til den totale hengivelse og overgivelse

 

 

Prædiken holdt: 04.09.2022
Type af tale: Prædiken

Sider