Sven Straarup

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Sven taler ud fra 1. Joh 1:5-2:2 om Guds nåde, der ikke er billig (for at bruge Dietrich Bonhoeffers udtryk).

Hvordan opstår problemet med billig nåde? Det er et overfladisk syn på synd og syndsbekendelse. 

Det gamle Testamentes åbenbaring af Gud. f.eks. i hellighedslovene i 3. Mosebog kan hjælpe os. 

Vi ser, hvordan Jesu smertefulde offer dækker både den der forsynder sig og hans offer.

Prædiken holdt: 22.05.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra Matt. 5:17-20, hvor Jesus i Bjergprædikenen taler om sit forhold til den jødiske lov, taler Sven om at leve under Kristi lov.

Hvordan ønsker Jesus, at vi lever vores liv til ære for Ham?

Prædiken holdt: 24.04.2016
Type af tale: Prædiken

PÅSKE. Sven taler over Esajas 53 for at skabe tillid til Guds profetiske ord om hvem Jesus er, og vække glæden til at følge ham efter.

Prædiken holdt: 27.03.2016
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter sin gennemgang af Fadervor (fra Luk. 11) og efterfølgende undervisning fra Jesus.

Vi vil alle gerne bede effektivt, og Jesus viser os hvordan.

Prædiken holdt: 21.02.2016
Type af tale: Prædiken

Sven beskriver, med udgangspunkt i Jesu egen bøn, Fadervor (fra Luk. 11:1-4), hvordan hele vores stilling over for Gud afspejles i vores bøn.

Prædiken holdt: 31.01.2016
Type af tale: Prædiken

Sven afslutter sin serie om Den kommunikerende Gud med at tale ud fra Luk. 4:16-24. Der er flere formål i denne tekst:

 • At anerkende Jesus som den fuldkomne og endegyldige åbenbaring fra Gud.
 • At vise, hvordan Jesus understreger, at både det Gamle og Nye Testamente er Guds autoritative Ord.
 • Kirken, skal ligesom Jesus, formidle Evangeliet for at stille mennesker over for valget om frelse.
Prædiken holdt: 27.12.2015
Type af tale: Prædiken

På denne første søndag i advent taler Sven ud fra den kendte hyrdesalme - Salme 23 - om at finde ind i et tillidsforhold til Gud.

Prædiken holdt: 29.11.2015
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter temaet om den kommunikerende Gud og Guds Ord.

Denne gang er teksten fra 2. Tim. 3:10-4:5 om at anvende Guds Ord i vores egne liv og hos andre.

Målet for denne prædiken er at:

 • anerkende, at Bibelen er Guds egne inspirererede og ufejlbarlige Ord. 
 • anvende den til at vække og bevare et levende forhold til Jesus.
 • anvende den til forvandle mit liv i overensstemmelse med Jesus Kristus.
 • anvende dens budskab til at hjælpe andre finde og leve et liv med Jesus Kristus.

 

Prædiken holdt: 01.11.2015
Type af tale: Prædiken

TEMA: Guds Ord
TEKST: Luk. 24:44-49
FORMÅL: At udvikle vores efterfølgelse af Herren Jesus gennem at lære skrifterne at kende.
MÅL:

 • At understrege Bibelen som Jesu vigstigste nådemiddel til at lære Gud og hans vilje at kende.
 • At forstå Bibelens vigtigste indhold og erkende vores behov for åbenbaring hvis vores bibelkundskab skal udvikle et sig i et levende forhold til Jesus.
 • At blive klar over at det ligger Jesus på hjerte at tale til alle mennesker igennem os.
 • At erkende at vi har afgørende brug for Helligånden til at drive og styre vores mission på Jesu vegne.
Prædiken holdt: 11.10.2015
Type af tale: Prædiken

TEMA: Guds Ord
TEKST: Salme 19:1-15
FORMÅL: At vise hvordan Gud åbenbarer sig, så vi lærer Ham virkeligt at kende
MÅL: 

 • At glæde sig over, at vores Gud er en kommunikerende Gud
 • At forstå, at det er igennem Bibelen at vi virkelig forstår hvem Gud er og hvad han vil med os
 • At fejre, at Gud bruger sit Ord til at skabe og bevare os i et forvandlende forhold med sig selv
Prædiken holdt: 13.09.2015
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter (og afslutter) sin mini-serie om Guds ledelse med at tale over Salme 25:1-14. Hvordan og hvor meget man kan kende af Guds vilje?

Målet for prædikenen er, at 

 • Vi skal leve og vandre i et forhold med Gud som udgangspunktet for at kende hans vilje.
 • Vi skal tillidsfuldt anvende vores Gudgivne dømmekraft til at forstå Guds vilje.
 • Vi skal modtage og adlyde Guds direkte styring med en frimodigt bibelsk bedømmende attitude.
Prædiken holdt: 16.08.2015
Type af tale: Prædiken

Sven taler ud fra Salme 25:4-14 om, hvordan og hvor meget af Guds vilje jeg kan lære at kende.

Lærepunkter:

 • Lær Guds karakter at kende
 • Styr dit liv inden for Guds moralske rammer
 • Brug din gudgivne bedømmelsesevne
 • Træd ud i tro på trods af dine svagheder, fejl og mangler
Prædiken holdt: 05.07.2015
Type af tale: Prædiken

Sider