Sven Straarup

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Sven fortsætter sin gennemgang af Fadervor (fra Luk. 11) og efterfølgende undervisning fra Jesus.

Vi vil alle gerne bede effektivt, og Jesus viser os hvordan.

Prædiken holdt: 21.02.2016
Type af tale: Prædiken

Sven beskriver, med udgangspunkt i Jesu egen bøn, Fadervor (fra Luk. 11:1-4), hvordan hele vores stilling over for Gud afspejles i vores bøn.

Prædiken holdt: 31.01.2016
Type af tale: Prædiken

Sven afslutter sin serie om Den kommunikerende Gud med at tale ud fra Luk. 4:16-24. Der er flere formål i denne tekst:

 • At anerkende Jesus som den fuldkomne og endegyldige åbenbaring fra Gud.
 • At vise, hvordan Jesus understreger, at både det Gamle og Nye Testamente er Guds autoritative Ord.
 • Kirken, skal ligesom Jesus, formidle Evangeliet for at stille mennesker over for valget om frelse.
Prædiken holdt: 27.12.2015
Type af tale: Prædiken

På denne første søndag i advent taler Sven ud fra den kendte hyrdesalme - Salme 23 - om at finde ind i et tillidsforhold til Gud.

Prædiken holdt: 29.11.2015
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter temaet om den kommunikerende Gud og Guds Ord.

Denne gang er teksten fra 2. Tim. 3:10-4:5 om at anvende Guds Ord i vores egne liv og hos andre.

Målet for denne prædiken er at:

 • anerkende, at Bibelen er Guds egne inspirererede og ufejlbarlige Ord. 
 • anvende den til at vække og bevare et levende forhold til Jesus.
 • anvende den til forvandle mit liv i overensstemmelse med Jesus Kristus.
 • anvende dens budskab til at hjælpe andre finde og leve et liv med Jesus Kristus.

 

Prædiken holdt: 01.11.2015
Type af tale: Prædiken

TEMA: Guds Ord
TEKST: Luk. 24:44-49
FORMÅL: At udvikle vores efterfølgelse af Herren Jesus gennem at lære skrifterne at kende.
MÅL:

 • At understrege Bibelen som Jesu vigstigste nådemiddel til at lære Gud og hans vilje at kende.
 • At forstå Bibelens vigtigste indhold og erkende vores behov for åbenbaring hvis vores bibelkundskab skal udvikle et sig i et levende forhold til Jesus.
 • At blive klar over at det ligger Jesus på hjerte at tale til alle mennesker igennem os.
 • At erkende at vi har afgørende brug for Helligånden til at drive og styre vores mission på Jesu vegne.
Prædiken holdt: 11.10.2015
Type af tale: Prædiken

TEMA: Guds Ord
TEKST: Salme 19:1-15
FORMÅL: At vise hvordan Gud åbenbarer sig, så vi lærer Ham virkeligt at kende
MÅL: 

 • At glæde sig over, at vores Gud er en kommunikerende Gud
 • At forstå, at det er igennem Bibelen at vi virkelig forstår hvem Gud er og hvad han vil med os
 • At fejre, at Gud bruger sit Ord til at skabe og bevare os i et forvandlende forhold med sig selv
Prædiken holdt: 13.09.2015
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter (og afslutter) sin mini-serie om Guds ledelse med at tale over Salme 25:1-14. Hvordan og hvor meget man kan kende af Guds vilje?

Målet for prædikenen er, at 

 • Vi skal leve og vandre i et forhold med Gud som udgangspunktet for at kende hans vilje.
 • Vi skal tillidsfuldt anvende vores Gudgivne dømmekraft til at forstå Guds vilje.
 • Vi skal modtage og adlyde Guds direkte styring med en frimodigt bibelsk bedømmende attitude.
Prædiken holdt: 16.08.2015
Type af tale: Prædiken

Sven taler ud fra Salme 25:4-14 om, hvordan og hvor meget af Guds vilje jeg kan lære at kende.

Lærepunkter:

 • Lær Guds karakter at kende
 • Styr dit liv inden for Guds moralske rammer
 • Brug din gudgivne bedømmelsesevne
 • Træd ud i tro på trods af dine svagheder, fejl og mangler
Prædiken holdt: 05.07.2015
Type af tale: Prædiken

Ud fra Ef. 4:7-16 vil Sven hjælpe os til at finde vores udrustning og tjeneste med det fælles mål: at opbygge Guds rige.

Dette er fjerde og sidste afsnit af vores tema om Nådegaver (tryk på Nådegaver under Type af tale nedenfor for at se en beskrivelse af dette temaforløb).

Prædiken holdt: 28.06.2015
Tema: Nådegaver (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Pinse. Sven taler ud fra flere skriftsteder, bl.a. Rom. 14:171. Kor. 6:19 og Hebr. 2:4 om, hvordan Helligånden bringer Guds Rige ind i verden igennem os.

Helligånden i os: Hvad Helligånden har virket i os når vi tror på Jesus.

Helligånden igennem os: Hvordan Helligånden udruster os til at virke efter hans vilje.

Helligånden ved os: Hvordan Helligånden bruger os til at udbrede Guds rige i verden.

Prædiken holdt: 24.05.2015
Type af tale: Prædiken

Sven taler ud fra Johs. Åb. 1:12-181. Pet. 1:15-17 og Hebr. 12:14 om, hvad det betyder at Gud er hellig, hvilken effekt det skal have på vores liv.

Hellig 1: Kend den hellige Gud

Hellig 2: Hør hans kald til hellighed

Hellig 3: Vid hvordan du vandrer ad hans hellige vej

Prædiken holdt: 26.04.2015
Type af tale: Prædiken

Sider