Sven Straarup

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Til denne dåbsgudstjeneste taler Sven om Jesus som vores Herre og Frelser og om, hvordan vi vokser i livet med ham - ud fra 2. Pet 3:18.

Prædiken holdt: 10.08.2014
Type af tale: Prædiken

I serien over Daniels liv gennemgår Sven Dan 3.

Vi kan modstå og overvinde afgudsdyrkelse. I Daniel 3 lærer vi

 • At afsløre afgudernes kilde og kraft.
 • At finde Gud som vores kilde og kraft.
 • At overvinde afgudsdyrkelse.
Prædiken holdt: 20.07.2014
Tema: Daniels Bog (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken, Slip Bibelen Løs

Denn Pinsesøndag taler Sven ud fra Rom 8 om livet i Helligånden.

Ånden er den vind, der fylder vore sejl.

Prædiken holdt: 08.06.2014
Type af tale: Prædiken

I denne nye serie over Daniels liv gennemgår Sven Dan 2.

Hvad er vores absolutte sikkerhed i livet? Når vi ved det, kan vi lære

 • At håndtere livets traumer
 • At bygge på Guds evige sikkerhed
 • At hvile i at det er Gud der styrer
Prædiken holdt: 11.05.2014
Tema: Daniels Bog (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken, Slip Bibelen Løs

Slip Bibelen Løs 2014: Daniels Bog - Når Guds rige kommer.

Nr. 3 af 5: Kapitel 5 og 6.

OBS: Noter for alle SBL i denne serie udgives senere samlet som et kompendium, der vil ligge til download sammen med den sidste tale i serien.

Se også Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 29.04.2014
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Teksten er Påskeberetningen fra alle fire evangelier:
Mk 16: 1-8. Mt 28: 7-10. Lk 24: 21-27, 44-45. Joh 20:21-23 

Formål: At blive overvældet af hvad Gud har gjort igennem Jesu opstandelse.

Mål:

 • At blive overvældet af opstandelsen
 • At møde den opstandne
 • At fastholde opstandelsestroen
 • At lade opstandelsens kraft fortsat virke i og igennem os
Prædiken holdt: 20.04.2014
Type af tale: Prædiken

Slip Bibelen Løs 2014: Daniels Bog - Når Guds rige kommer.

Nr. 2 af 4: Kapitel 3 og 4.

OBS: Noter for alle SBL i denne serie udgives senere samlet som et kompendium, der vil ligge til download sammen med den sidste tale i serien.

Se også Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 15.04.2014
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Totalteater til familiegudstjeneste! Her er Svens tale om kongesønnens bryllup (Matt 22:1-14).

Prædiken holdt: 23.03.2014
Type af tale: Prædiken

I denne nye serie over Daniels liv gennemgår Sven Dan 1.

Babylon har besejret Israel og taget hele den israelitiske elite med sig til Babylon for at tjene kongen. I spændingsfeltet mellem at tro at Gud enten ikke er i kontrol eller at Gud har forladt dem får Daniel nåde til at tro, at Gud er i kontrol og ikke har forladt dem.

Blandt de mange ting, Daniel kunne have gjort oprør imod, hvordan vælger Daniel da sine kampe?

Prædiken holdt: 02.03.2014
Tema: Daniels Bog (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken, Slip Bibelen Løs

Sven afslutter serien om KFs værdier. Blandt vore valgte værdier er: Vi er en menighed, der er bygget på frivillighed.

Hvad er menighedens kilder og dens styrker? Jesus er kilden til vores inspiration.

Hvordan kan du og jeg bruge vores liv i Hans tjeneste, så det ærer Ham og bringer velsignelse til andre?

Prædiken holdt: 09.02.2014
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Vi har tre ufravigelige værdier, som er gennemgået i tidligere prædikener. Vi har også andre værdier - valgte værdier - som er mere kulturelt og tidsmæssigt bestemte. Disse gennemgår vi i løbet af dette forår.

Den anden af disse værdier er, at vi har valgt at være en menighed der søger enhed med resten af Guds familie.

Sven uddyber her, bl.a. ud fra Joh 17:9-23, hvad Jesus havde på hjerte med hensyn til enhed i sin menighed. Målet er

 • At kende Jesu vilje for enhed
 • At erkende at dybden af kristen enhed er afhængig af hengivenhed til Jesu lære og liv
 • At forstå hvordan du og jeg kan bidrage til kristen enhed
Prædiken holdt: 12.01.2014
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

1. søndag i advent.

Gud viser ikke kun sin storhed gennem mirakuløse helbredelser, men også gennem tornen i kødet. Sven udlægger 2. Kor 12:1-10.

Vi kan både have et vidunderligt møde med Gud, og vi kan opleve livets omkostninger og at Gud ikke svarer vores bøn. Hvordan lever vi i en vanskelig verden med evangeliets kraft? Korset er lyset der skinner i mørket.

Prædiken holdt: 01.12.2013
Type af tale: Prædiken

Sider