Sven Straarup

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

TEMA: Guds Ord
TEKST: Luk. 24:44-49
FORMÅL: At udvikle vores efterfølgelse af Herren Jesus gennem at lære skrifterne at kende.
MÅL:

 • At understrege Bibelen som Jesu vigstigste nådemiddel til at lære Gud og hans vilje at kende.
 • At forstå Bibelens vigtigste indhold og erkende vores behov for åbenbaring hvis vores bibelkundskab skal udvikle et sig i et levende forhold til Jesus.
 • At blive klar over at det ligger Jesus på hjerte at tale til alle mennesker igennem os.
 • At erkende at vi har afgørende brug for Helligånden til at drive og styre vores mission på Jesu vegne.
Prædiken holdt: 11.10.2015
Type af tale: Prædiken

TEMA: Guds Ord
TEKST: Salme 19:1-15
FORMÅL: At vise hvordan Gud åbenbarer sig, så vi lærer Ham virkeligt at kende
MÅL: 

 • At glæde sig over, at vores Gud er en kommunikerende Gud
 • At forstå, at det er igennem Bibelen at vi virkelig forstår hvem Gud er og hvad han vil med os
 • At fejre, at Gud bruger sit Ord til at skabe og bevare os i et forvandlende forhold med sig selv
Prædiken holdt: 13.09.2015
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter (og afslutter) sin mini-serie om Guds ledelse med at tale over Salme 25:1-14. Hvordan og hvor meget man kan kende af Guds vilje?

Målet for prædikenen er, at 

 • Vi skal leve og vandre i et forhold med Gud som udgangspunktet for at kende hans vilje.
 • Vi skal tillidsfuldt anvende vores Gudgivne dømmekraft til at forstå Guds vilje.
 • Vi skal modtage og adlyde Guds direkte styring med en frimodigt bibelsk bedømmende attitude.
Prædiken holdt: 16.08.2015
Type af tale: Prædiken

Sven taler ud fra Salme 25:4-14 om, hvordan og hvor meget af Guds vilje jeg kan lære at kende.

Lærepunkter:

 • Lær Guds karakter at kende
 • Styr dit liv inden for Guds moralske rammer
 • Brug din gudgivne bedømmelsesevne
 • Træd ud i tro på trods af dine svagheder, fejl og mangler
Prædiken holdt: 05.07.2015
Type af tale: Prædiken

Ud fra Ef. 4:7-16 vil Sven hjælpe os til at finde vores udrustning og tjeneste med det fælles mål: at opbygge Guds rige.

Dette er fjerde og sidste afsnit af vores tema om Nådegaver (tryk på Nådegaver under Type af tale nedenfor for at se en beskrivelse af dette temaforløb).

Prædiken holdt: 28.06.2015
Tema: Nådegaver (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Pinse. Sven taler ud fra flere skriftsteder, bl.a. Rom. 14:171. Kor. 6:19 og Hebr. 2:4 om, hvordan Helligånden bringer Guds Rige ind i verden igennem os.

Helligånden i os: Hvad Helligånden har virket i os når vi tror på Jesus.

Helligånden igennem os: Hvordan Helligånden udruster os til at virke efter hans vilje.

Helligånden ved os: Hvordan Helligånden bruger os til at udbrede Guds rige i verden.

Prædiken holdt: 24.05.2015
Type af tale: Prædiken

Sven taler ud fra Johs. Åb. 1:12-181. Pet. 1:15-17 og Hebr. 12:14 om, hvad det betyder at Gud er hellig, hvilken effekt det skal have på vores liv.

Hellig 1: Kend den hellige Gud

Hellig 2: Hør hans kald til hellighed

Hellig 3: Vid hvordan du vandrer ad hans hellige vej

Prædiken holdt: 26.04.2015
Type af tale: Prædiken

Palmesøndag - Matt. 21:1-17.

Gud er den Gud, der opsøger os. Han ønsker at lede os til tro, uden at krænke vores frie vilje.

NB: Desværre svigtede teknikken (for første gang siden vi fik anlægget for fem år siden) - så vi har desværre ikke optagelsen på MP3. :(

Prædiken holdt: 29.03.2015
Type af tale: Prædiken

Hvordan hjælper Gud os til at forblive tro mod ham?

Ud fra den kendte fortælling om Daniel i løvekulen (Dan. 6:1) beskriver Sven den prøvede tro - hvordan kan troen sejre?

Vi opmuntres til at bevare troen og derved vores håb til Gud.

Prædiken holdt: 22.02.2015
Tema: Daniels Bog (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken, Slip Bibelen Løs

Med udgangspunkt i Dan. 10:1- taler Sven om den skjulte, åndelige kamp i himmelrummet. Daniel afslører den fjende vi er oppe imod og giver os indsigt i fjendens metoder.

Hvordan kan Gud fører de kristne sejrrigt igennem den åndelige kamp?

Prædiken holdt: 25.01.2015
Tema: Daniels Bog (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Med udgangspunkt i Daniel 9 (Dan. 9:1) taler Sven om bøn. Hvordan kan vi, der er syndere, opnå åndelig indflydelse hos Gud?

Gud svarer bøn på en omfattende og overraskende måde.

Prædiken holdt: 28.12.2014
Tema: Daniels Bog (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 07.12.2014
Type af tale: Prædiken

Sider