Kristian Knudsen

Miniserie i tre dele om profeten Elias. Ved Sven Straarup, Tomas Helmich-Olesen og Kristian Knudsen.

Korset er bibelens omdrejningspunkt.

Korset er kirkens centrale fokus.

Korset er historiens centrum.

Men er det også centralt i mit hverdagsliv? 3 områder hvor korset har betydning i min hverdag:

  1. Jeg er tilgivet - derfor kan jeg tilgive andre
  2. Jeg er elsket - derfor kan jeg med Guds kærligheds påvirkning af mit liv elsker andre
  3. Jeg ved at jeg skal være sammen med Gud for altid i himlen - det giver glæde og tryghed.

Læs 1. Kor. 1:17-2:5

Prædiken holdt: 01.02.2015
Type af tale: Prædiken

De første kristne bekendte og handlede på deres tro. Ord og handling hænger sammen.

I Ap.G. 2:42 var 4 områder, som de første kristne prioriterede og som vi også må prioritere i vores liv.

Menigheden er et fællesskab af mennesker, der er blevet frelst og Ap.G. 2:47 viser balancen - den første menighed var ikke kun fokuseret på sig selv, men gav også evangeliet videre.

Prædiken holdt: 18.01.2015
Type af tale: Prædiken

Jul

Julen handler om mad og gaver!

Når vi får en gave kan vi vælge om vi vil tage imod den eller ej - åbne den eller ej.

Gud giver og der er mange steder hvor Guds gavmildhed kommer frem.

Jesus kom som Guds gave til os, men uden nogen garanti for om vi vil tage imod den eller ej.

Hvad er din response til Guds gave?

Prædiken holdt: 24.12.2014
Type af tale: Prædiken

I de første menigheder var der uenighed mellem mennesker - og det har fortsat til i dag. Vi må dog ikke lade stå til, men aktivt hjælpe hinanden, når der opstår uenighed.

Glæde i Herren: Glæden i Herren er en taknemlighed over, at han har frelst os og at vi kan hvile i det. Bekymringer skal vi ikke tage let på, da det kvæler glæden og Guds ords virke i vores liv.

Glæde skal tages alvorligt :-)
 

Prædiken holdt: 23.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Introduktion til forkyndelses-serien over Filipperbrevet.

Paulus grundlagde en menighed i den romerske koloni Filippi, bestående af meget forskellige mennesker. I Guds rige er forskellighed ikke en trussel, men mangfoldighed viser Guds storhed - som vi også ser det i naturen.

I de første 2 vers af Filipperbrevet (Fil. 1:1-2) kalder Paulus de kristne hellige i Kristus. I Kristus er vi også hellige (= hel lig Jesus).

Nåde og fred har vi fået fra Gud og det må vi også give videre til andre, så vi bliver en duft af Jesus.

Se også vedhæftede PowerPoint samt guide til samtale i netværksgrupperne.

Prædiken holdt: 26.10.2014
Tema: Filipperbrevet (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Til dagens høstgudstjeneste førte Kristian og Annette Knudsen hele forsamlingen gennem en illustration af, hvordan Gud bygger sin kirke op af levende sten: "I ham bliver også I sammen med os bygget op til en  bolig for Gud i Ånden." (Ef. 2:22).

Vi er forskellige mennesker i menigheden og kan sammenlignes med sten. I os selv "hænger" vi ikke sammen med hinanden, men med Jesus som mørtel kan vi være en bolig for Gud i Ånden.

Gudstjenesten gør sig bedst på video - SE DEN HER!

Efter gudstjenesten udsendte Kristian og Annette et brev til menigheden med opfordring til at tænke over netop din placering i kirkens hus. Det dokument kan du finde under Prædikennoter nedenfor.

Prædiken holdt: 21.09.2014
Type af tale: Prædiken

Jesus er frelseren. Både den evige frelse og hjælp i dagligdagen. Men vi må ikke reducere Jesus til kun at være frelser og hjælper. Han er Herren.

Spændende liv er ved at have Jesus som Herre og lade ham bruge vores liv til sin ære og til tjeneste for mennesker omkring os. Se Rom. 12:9-21.

Prædiken holdt: 17.08.2014
Type af tale: Prædiken

Det kristne liv er både en relation til Herren og til hinanden. I bibelen er der mange opfordringer og formaninger til hvordan vi skal være over for hinanden.

Joh 13:1-17 vasker Jesus disciplenes fødder og siger til dem - og til os - at vi skal følge hans eksempel.

I menigheden er der både specifikke og generelle opgaver. De generelle er bl.a. værtsgrupperne, hvor alle kan være med.

Jesus siger: "Når I ved det, er i salige, hvis I gør det."

Hvis fødder skal jeg vaske - vise omsorg og hjælp over for? Hvem skal jeg støtte og opmuntre på "cyklen" med Jesus (se prædikennoter!)?

Prædiken holdt: 06.07.2014
Type af tale: Prædiken

Vi har alle en gudgiven længsel efter retfærdighed og vi kan glæde os over at Herren er retfærdig. 2. Kor 5:11-21

Gud er ikke en "plat-eller-krone" dommer, men retfærdig og lader ikke den skyldige ustraffet.

Løsningen på vores problem, synden, har Gud givet os, ved at sende Jesus, som er vores retfærdighed.

Vores respons til Gud må være taknemlighed, overgivelse og et ønske om at handle retfærdigt [bib]Mika 6:8{/bib].

Prædiken holdt: 15.06.2014
Tema: Guds karakter (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Jesus kommer Palmesøndag ind i Jerusalem, ikke som krigshelt men som Freds Fyrste. Luk 19:28-40

Jesus kommer først ind (indtoget i Jerusalem) og så rydder han op/gør rent (tempelrensningen).

På samme måde ønsker Jesus også at komme ind i vores liv og dernæst rydde op/gøre rent  - og ikke i modsat rækkefølge.

Jesus ønsker at komme ind og være Herre i hele vores liv - brug evt. vedhæftede "åbent-hus invitation".

Prædiken holdt: 13.04.2014
Type af tale: Prædiken

Jesus blev fristet i ørkenen Luk 4:1-13 og brugte Guds ord til forsvar. 

5 fristelser, som vi kan komme ud for og nogle "sværd" vi kan bruge til hjælp.

Følg den vedhæftede powerpoint, så giver prædiken sikkert mere mening!

Prædiken holdt: 09.03.2014
Type af tale: Prædiken

Vi har tre ufravigelige værdier, som er gennemgået i tidligere prædikener. Vi har også andre værdier - valgte værdier - som er mere kulturelt og tidsmæssigt bestemte.

Disse gennemgår vi i løbet af dette forår.

Den første er, at vi har valgt at være en menighed for alle aldersgrupper, gennem hele livet.

Kristian uddyber her, hvad vi mener med dette.

Prædiken holdt: 05.01.2014
Tema: KFs værdier (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Sider