Prædiken

I  Joh 20, 24 møder den opstandne, trofaste, klippen, magten den vantro, græsstrået, det svage. Målet er tillid og vi hører om, at det er godt at blive mødt af den guddommelige, opstandne Jesus. 

Prædiken holdt: 26.06.2022
Type af tale: Prædiken

Talen tager udgangspunkt i 1. Thess 5, 16-24. 
Vi hører om hvordan vi bliver ledt af Gud og hvordan vi kan vide at det er fra Gud.
Gud taler til os gennem sit ord (Bibelen er en levende bog), ved at vi bruger tid med Jesus og ved Helligåndens ledelse.

 

Prædiken holdt: 19.06.2022
Type af tale: Prædiken

Bibelen rummer 2 dimensioner - den Guddommelige og den menneskelige virkelighed. 
Salme 22 er skrevet af David og er både menneskers ord til Gud og Guds ord til mennesker. Den starter et svært sted, men Jesus giver os den lykkelige slutning.
Salmen fortæller os, at fordi Jesus, på korse,t blev foladt af Gud, så vil Gud aldrig forlade os.

 

Prædiken holdt: 12.06.2022
Type af tale: Prædiken

Pinsen er kirkens fødselsdag, hvor Helligånden blev givet til de troende.
Vi hører om, hvem  Helligånden er, hvad Han gør i vores liv og ser på, hvordan der kan være ild i os.

Prædiken holdt: 05.06.2022
Type af tale: Prædiken

I Kristus har Gud givet os en ny mentor/vejleder (1Pet.2:21)som skal styre vores liv. Vi er derfor kaldet til overgive os til Kristus og lade vores sind blive fornyet af ham (Rom.12:1-2). Det er et blivende kald, fordi, i os selv, bliver vi ved med at drive væk fra Kristi tankegang og væremåde. 

Prædiken holdt: 29.05.2022
Type af tale: Prædiken

Talen handler om tilgivelse. Vi hører om, hvordan kan Gud hjælpe os til at tilgive en anden, der har såret os dybt?
Teksten er fra Mathæus 18:21-35 og tager os igennem den såredes smerte, Guds kald om at gå tilgivelsens vej, at finde Guds KILDE der kan hjælpe os til at tilgive og hvordan tilgivelse heler den tilgivende og kan forløse og genoprette et brudt forhold.

Prædiken holdt: 22.05.2022
Type af tale: Prædiken
Prædikenen handler om at lære at se tingene fra Guds perspektiv - så det der synes umuligt bliver muligt.  Nøglevers: Markus 6, 34-37

 

 

Prædiken holdt: 08.05.2022
Type af tale: Prædiken

Tomas taler over Joh 8, 31 -38, og kommer ind på vores forhold til sandheden, vores forhold til synd, og til sidst, hvad vi skal bruge vores frihed til, nemlig at tjene hinanden. 
Intentionen er, at vi alle, uanset hvor vi er, må tage et skridt yderligere i vores efterfølgelse af Kristus.

Prædiken holdt: 01.05.2022
Type af tale: Prædiken
Teksten er fra 2. Kongebog 6.24 - 7.20.
Vi hører om, hvordan noget kan være umuligt for mennesker og se helt umuligt ud, men for Gud er alt muligt. 
 
Prædiken holdt: 24.04.2022
Type af tale: Prædiken

På påskedag får vi den mægtige åbenbaring at Jesu død ikke har været forgæves. Igennem hans opstandelse har han gjort op med vores synd og vores smerte.  Vi kan nu få del i hans sejr, når vi omvender os og overgiver vores liv til ham. Hvordan kan denne utrolige begivenhed få gennemslagskraft i os, når vi oplever lidelse i vores liv.

Prædiken holdt: 17.04.2022
Type af tale: Prædiken

Da Jesus kom ind i Jerusalem Palmesøndag spurgte folk: ”Hvem er han?”
I teksten fra Matt. 21:1-11 og Luk. 19:41-44 ser vi Jesus som både almægtig Gud, sagtmodig konge og barmhjertig frelser.

 

 

Prædiken holdt: 10.04.2022
Type af tale: Prædiken


Vi hører ud fra Ezekiel 36:26-27, hvad vil det sige at Gud giver os et hjerte af kød, og hvorfor er det relevant for os i dag.

Prædiken holdt: 03.04.2022
Type af tale: Prædiken

Sider