Anden Mosebog

I denne korte serie på tre prædikener gennemgår vi

  • Troens bøn
  • Hjertets bøn
  • Udholdenhedens bøn

Må Gud selv undervise os om bøn i vores liv!

Prædiken holdt: 17.03.2024
Tema: Bøn (Simon Brolund)
Type af tale: Prædiken

Gud kaldte Moses til at føre Israelitterne ud af Egypten. De kom ud på en stor omvej, og på den lange vandring gik Herren foran dem om dagen i en skysøjle for at føre dem på vejen og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Skysøjlen fjernede sig ikke fra folket om dagen og ildsøjlen ikke om natten. 2. Mosebog 13,17-22

I vores liv sender Gud os også nogle gange på en omvej - fordi Han ved, at vi ikke kan klare den direkte vej. 
Gud var med Israelitterne i ørkenen. Jesus er med os hver eneste dag i sin helligdom og Han forlader os aldrig.

 

Prædiken holdt: 08.03.2020
Type af tale: Prædiken

Med afsæt i 2. Mos 24 og 31 tager vi et kig på, hvordan Gud arbejdede i Arons liv. Han var en mand, der så Gud - og kort tid efter byggede han guldkalven. 

Vi ser på de lektier han lærte/ikke lærte; på Guds tålmodighed og nåde.

Vi kigger videre hen over apostlen Peters liv til vore egne liv i dag.

Prædiken holdt: 24.03.2019
Type af tale: Prædiken

Skuffelser er en del af livet for os alle. I bibelen er der rigtig mange eksempler på folk, som blev skuffede over situationer, andre mennesker eller sig selv.

Moses blev ofte skuffet, men kom til Gud med sin skuffelse - i ligefremme ord uden at pakke det pænt ind.

I Kristus har vi håb. Både et evigt håb og løfter om at Jesus går med os igennem skuffelser og prøvelser.

Tag din spand med skuffelser til Jesus!

Glæd dig over det evige håb.

Vid at Jesus går med dig - hver dag.

Prædiken holdt: 27.09.2015
Type af tale: Prædiken

To møder med Gud afføder et eksistentielt spørgsmål: Hvad er det?

Første tekst er fra 2. Mos. 16:3-16, hvor israelitterne klagede over mangelen på føde, og fik manna sendt fra himlen.

Anden tekst er fra Joh. 6:1, der handler om bespisningsunderet.

Prædiken holdt: 15.03.2015
Type af tale: Prædiken

Vi taler ofte om fridage - men sjældent om hviledage. Og dog er et af de ti bud fra 2. Mos 20, at vi skal huske at holde hviledagen hellig.

At hvile sig er en del af Guds rytme, Guds beat, der går gennem alt omkring os. Hviledagen både sætter en grænse for arbejdet OG er udgangspunktet for vores arbejde.

For jøderne begyndte dagen ved solnedgang - dvs. de begyndte dagen med at spise og hvile, og afsluttede den med at gå på arbejde. Hvilken plads har hvilen hos os?

Prædiken holdt: 27.04.2014
Type af tale: Prædiken

Bitten taler ud fra 2. Mos 3 om Guds helt specifikke kald til Moses om at føre israelitterne ud af Egypten.

Selv efter megen brok og klage fra israelitterne siger Gud i 2. Mos 19, at han "bar dem på ørnevinger".

Men Gud trækker en grænse ved hovmod...

Prædiken holdt: 24.03.2013
Type af tale: Prædiken

Dette er syvende afsnit i serien om Grundlæggende kristendom, som er i tyve afsnit.

De berømte 10 Bud - hvad er deres betydning for os i dag?

Prædiken holdt: 25.05.2008
Tema: Grundlæggende kristendom (Louis Nielsen)
Type af tale: Prædiken

Sven gennemgår 2. Mosebog i Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 23.09.2004
Type af tale: Slip Bibelen Løs