Paulus' Brev til Romerne

Anfinn bruger Rom. 1:1-4 som udgangspunkt og beskriver, hvordan Jesus og hele hans liv er blevet forudsagt i Det Gamle Testamente: Hans fødsel, tjeneste, lidelse, død og opstandelse.

Særligt tydelige eksempler er Salme 22 og Esajas 53.

Prædiken holdt: 22.07.2018
Type af tale: Prædiken

Ud fra Paulus' ord i Romerbrevet 12:12-16 taler Sven om, hvordan vi som enkeltpersoner og som kirke kan vandre med dem, der lider. Sven taler som en, der efter eget udsagn ikke selv kender egentlig lidelse. Derfor inviterede han Mette til et interview, hvor hun beretter personligt og åbent om sine erfaringer med lidelse.

Sven går videre og taler ud fra Mettes erfaringer om Jesus, der er vores ypperstepræst, som selv kender til lidelse.

Prædiken holdt: 01.07.2018
Type af tale: Prædiken

Til denne gudstjeneste, der var arrangeret af ungdomsgruppen Omega, talte Anfinn om at være slave af synden og slave af Kristus.

Paulus skriver i Romerbrevet 6, at vi er døde fra synden - ét med Jesus i dåb, død, opstandelse og placering i Himmelen.

Prædiken holdt: 08.04.2018
Type af tale: Prædiken

Med udgangspunkt i 3 vers fra Rom. 12: vers 11, 12 og 21 ses på hvordan vi er involveret og hvordan vi får værktøjer (illustreret!) til at finde ny styrke og inderlighed i vores tjeneste.

Boremaskine

Skruetvinge

Hammer

er illustrationer som hjælper os i vores tjeneste.

Prædiken holdt: 26.02.2017
Tema: Vision (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Nådegaver udtrykker kærlighed. Dette er andet afsnit af vores tema om Nådegaver (tryk på Nådegaver under Type af tale nedenfor for at se en beskrivelse af dette temaforløb).

Anders taler ud fra Rom. 12:3-16.

Prædiken holdt: 14.06.2015
Tema: Nådegaver (Anders Gjesing)
Type af tale: Prædiken

Pinse. Sven taler ud fra flere skriftsteder, bl.a. Rom. 14:171. Kor. 6:19 og Hebr. 2:4 om, hvordan Helligånden bringer Guds Rige ind i verden igennem os.

Helligånden i os: Hvad Helligånden har virket i os når vi tror på Jesus.

Helligånden igennem os: Hvordan Helligånden udruster os til at virke efter hans vilje.

Helligånden ved os: Hvordan Helligånden bruger os til at udbrede Guds rige i verden.

Prædiken holdt: 24.05.2015
Type af tale: Prædiken

Jesus er frelseren. Både den evige frelse og hjælp i dagligdagen. Men vi må ikke reducere Jesus til kun at være frelser og hjælper. Han er Herren.

Spændende liv er ved at have Jesus som Herre og lade ham bruge vores liv til sin ære og til tjeneste for mennesker omkring os. Se Rom. 12:9-21.

Prædiken holdt: 17.08.2014
Type af tale: Prædiken

Denn Pinsesøndag taler Sven ud fra Rom 8 om livet i Helligånden.

Ånden er den vind, der fylder vore sejl.

Prædiken holdt: 08.06.2014
Type af tale: Prædiken

Selv Obama har ikke kunnet ændre verden i særlig grad. Forandring er et bibelsk kald. Men hvorfor er det så svært?

Michael taler ud fra Rom 12:1-2.

Prædiken holdt: 06.04.2014
Type af tale: Prædiken

Louis taler ud fra Rom 15 om menighedens plads i Guds frelsesplan. Hvordan Gud allerede fra udvælgelsen af Abraham vidste, at Guds velsignelse af Abraham skulle nå ud til alle folk. Dette opfyldes i menigheden, som er og skal være ét i Kristus, på tværs af alle menneskelige (sociale, økonomiske, praktiske, religiøse) skel.

Prædiken holdt: 16.02.2014
Type af tale: Prædiken

Romerbrevet begynder og slutter med at understrege evangeliets egenart, styrke og tilstrækkelighed. I evangeliet henter vi ikke alene frelse, men også hjælp i trængsler og prøvelser, vished om at Gud elsker os, håb om herlighed og glæde og fryd i Gud.  Evangeliet samler også mennesker og skaber fællesskab mellem Gud og os og mellem alle, som tror; evangeliet vil vi gerne dele med hinanden og med hele verden.

Louis Nielsen taler ud fra Rom 1:1-7 og Rom 16:25-27 om, at vi er kaldet til troskab over for evangeliet og til at dele ud af det, som Paulus taler om i Romerbrevet - tal med begejstring over Guds storhed og almagt og hans kærlighed og omsorg for sine børn.

Prædiken holdt: 27.10.2013
Type af tale: Prædiken

Louis Nielsen fortsætter sin dybe gennemgang af Romerbrevet Rom 5-8.

Paulus har gennemgået mange lidelser, men Guds kald står fast. Vi kan prise os lykkelige over Gud - men det sker gennem trængsler Rom 5:1.

Prædiken holdt: 16.06.2013
Type af tale: Prædiken

Sider