Anders Gjesing

Anders taler denne Palmesøndag ud fra teksten i Markus 14:3-9 om salvningen i Betania.

Giver vi alt - lige som Han gav alt?

Prædiken holdt: 20.03.2016
Type af tale: Prædiken

Det er søndagen før Helligtrekonger, og Anders fører os igennem historien om de tre vise mænd fra Østerland, der først møder Herodes, dernæst de skriftkloge, og til sidst Jesus.

De fulgte først deres egen visdom, dernæst fik de åndelig visdom, og til sidst oplevede de Guds visdom.

Herodes De skriftkloge De vise mænd
Reagerer med afvisning Reagerer med passivitet Reagerer med tilbedelse
Er snu Er klog Er vise

Hvordan reagerer du, når vi ser på Jesus?

Prædiken holdt: 03.01.2016
Type af tale: Prædiken

Nådegaver udtrykker kærlighed. Dette er andet afsnit af vores tema om Nådegaver (tryk på Nådegaver under Type af tale nedenfor for at se en beskrivelse af dette temaforløb).

Anders taler ud fra Rom. 12:3-16.

Prædiken holdt: 14.06.2015
Tema: Nådegaver (Anders Gjesing)
Type af tale: Prædiken

To møder med Gud afføder et eksistentielt spørgsmål: Hvad er det?

Første tekst er fra 2. Mos. 16:3-16, hvor israelitterne klagede over mangelen på føde, og fik manna sendt fra himlen.

Anden tekst er fra Joh. 6:1, der handler om bespisningsunderet.

Prædiken holdt: 15.03.2015
Type af tale: Prædiken

Vi deltager i to løb - med vidt forskelligt indhold.

Hør hvordan Paulus løber de to løb!

Prædiken holdt: 16.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Anders Gjesing)
Type af tale: Prædiken

Anders taler om Guds nåde - hvordan Gud giver alt og ikke forlanger noget igen.

Dette er tredje del af 4 i en serie om Guds karakter.

Prædiken holdt: 01.06.2014
Tema: Guds karakter (Anders Gjesing)
Type af tale: Prædiken

Anders taler om det at komme til Gud ud fra to beretninger, der er meget forskellige, men dog har mange lighedstræk: historien om Na'aman og Elisa i 2. Kong 5:1-17 og historien om den kongelige embedsmand i Joh 4:46-53

I begge tilfælde får ingen af mændene hvad de spørger efter, og dog møder Gud dem på en forunderlig måde. Når vi rækker ud efter Gud, er Gud allerede i bevægelse for at række ud til os!

Prædiken holdt: 21.10.2013
Type af tale: Prædiken

Det lyder smart at sige at vi skal være konger i vores egne liv. Men hvad sker der, når noget rammer os, som vi ikke hersker over?

Anders talte ud fra flere lignelser, herunder lignelsen om de onde vinbønder i Luk 20:9-19, om at være forvaltere af vores egne liv under den ene Konge, som vi er ansvarlige over for.

Prædiken holdt: 28.07.2013
Type af tale: Prædiken

Anders taler ud fra Sl 90 om at føle sig glemt af Gud.

Eller er det dig, der har glemt Gud?

Prædiken holdt: 18.11.2012
Type af tale: Prædiken

Jesus på førstepladsen - hvad betyder det? Fanatisme eller en bekvemmeligheds-gud? Eller noget helt andet?

Anders taler ud fra Jonas' Bog - Jon 1.

Prædiken holdt: 24.06.2012
Type af tale: Prædiken

Anders taler om bekymringer - ud fra Matt 6:24-34.

Prædiken holdt: 15.01.2012
Type af tale: Prædiken

Den lamme mand i Kapernaum. Læs Lukas 5:17-26.

  1. Hvordan kommer den lamme til Jesus?
  2. Hvordan forlader han Jesus?
Prædiken holdt: 02.05.2010
Type af tale: Prædiken

Sider