Lukas Evangeliet

Sven beskriver, med udgangspunkt i Jesu egen bøn, Fadervor (fra Luk. 11:1-4), hvordan hele vores stilling over for Gud afspejles i vores bøn.

Prædiken holdt: 31.01.2016
Type af tale: Prædiken

Sven afslutter sin serie om Den kommunikerende Gud med at tale ud fra Luk. 4:16-24. Der er flere formål i denne tekst:

 • At anerkende Jesus som den fuldkomne og endegyldige åbenbaring fra Gud.
 • At vise, hvordan Jesus understreger, at både det Gamle og Nye Testamente er Guds autoritative Ord.
 • Kirken, skal ligesom Jesus, formidle Evangeliet for at stille mennesker over for valget om frelse.
Prædiken holdt: 27.12.2015
Type af tale: Prædiken

Skolelederen kommer ind i klassen - den administrerende direktør kommer ind i mødelokalet...

Juleaften kom Gud selv ned på jorden - og det er vigtigt at lytte efter! Og han siger:

"Frygt ikke!" og "Fred til mennesker, der har Guds velbehag".

Gud bringer i Kristus fred til mennesker - og Guds velbehag i Jesus bliver vores.

Prædiken holdt: 24.12.2015
Type af tale: Prædiken

3. søndag i advent. Michael taler om hyrderne på marken i Luk. 2:8-20, der først hørte et vidunderligt budskab - men som derefter selv gik hen til stalden for at se for sig selv, at det var sandt.

Hvad med dig? Alt det du har hørt om Jesus gennem tiden - har du selv SET, at det er sandt i dit liv?

Prædiken holdt: 13.12.2015
Type af tale: Prædiken

Anfinn taler om udsendelsen af de 72 disciple fra Luk. 10:1-20. Han beskriver disciplenes missionstur, der er præget af det, som Paulus senere nævner i Rom. 12:12:

 • Udholdende i bønnen
 • Udholdende i opgaven
 • Glade i håbet
Prædiken holdt: 15.11.2015
Type af tale: Prædiken

TEMA: Guds Ord
TEKST: Luk. 24:44-49
FORMÅL: At udvikle vores efterfølgelse af Herren Jesus gennem at lære skrifterne at kende.
MÅL:

 • At understrege Bibelen som Jesu vigstigste nådemiddel til at lære Gud og hans vilje at kende.
 • At forstå Bibelens vigtigste indhold og erkende vores behov for åbenbaring hvis vores bibelkundskab skal udvikle et sig i et levende forhold til Jesus.
 • At blive klar over at det ligger Jesus på hjerte at tale til alle mennesker igennem os.
 • At erkende at vi har afgørende brug for Helligånden til at drive og styre vores mission på Jesu vegne.
Prædiken holdt: 11.10.2015
Type af tale: Prædiken

Adrian Lane fra Australien taler ud fra lignelsen om enken og den uretfærdige dommer i Luk. 18:1-15 om, at vi skal blive ved at bede.

Tolk: Niels Fanøe.

Prædiken holdt: 02.08.2015
Type af tale: Prædiken

Ud fra Luk. 8:40-56 taler Bitten om, at 

Jesus giver langt mere end vi beder om. 

 • For Jairus var det opstandelse i stedet for "blot" helbredelse 
 • For kvinden der blev helbredt for blødninger var det ikke blot helbredelse men også genoprettelse af hende som person/genindsættelse i samfundet.
Prædiken holdt: 17.05.2015
Type af tale: Prædiken

Påske. Kristus er opstanden - det gjaldt både i tiden lige efter opstandelsen, hvor disciplene så ham. Men det gælder også nu - Kristus er lige så levende som den person, du sidder ved siden af!

Jesu opstandelse betyder at:

 • vi ikke skal være bange for døden.
 • vi ved at vi har en evighed i vente sammen med Jesus

Men for os i dag, lige nu og her betyder opstandelsen også:

 • at Jesus lever og er nær ved os.
 • at Jesus holder ord og er til at stole på
 • at vi har fået betroet at give evangeliet - de gode nyheder videre.
Prædiken holdt: 05.04.2015
Type af tale: Prædiken

Vi er på en rejse - men hvor fører rejsen hen, og hvad kræver rejsen af os?

Louis Nielsen fra KF i Odense taler ud fra Luk. 9:51-61Luk. 24:50-53 og Ap.G. 1:3-8.

Prædiken holdt: 19.10.2014
Type af tale: Prædiken

Ud fra Jesu lignelse om de fortabte sønner (Luk. 15:11-32) belyser Jesper Guds nåde. Det eneste vi bidrager med til vores frelse, er vores synd - alt det, vi skal frelses fra.

Prædiken holdt: 05.10.2014
Type af tale: Prædiken

Med en rejse rundt i Bibelens tekster, med udgangspunkt i Luk. 11:37-43, fortæller Karl-Jørgen om Guds kærlighed til os - og om vores gensvar til ham.

Prædiken holdt: 31.08.2014
Type af tale: Prædiken

Sider