Overvældet af Jesu opstandelse

Teksten er Påskeberetningen fra alle fire evangelier:
Mk 16: 1-8. Mt 28: 7-10. Lk 24: 21-27, 44-45. Joh 20:21-23 

Formål: At blive overvældet af hvad Gud har gjort igennem Jesu opstandelse.

Mål:

  • At blive overvældet af opstandelsen
  • At møde den opstandne
  • At fastholde opstandelsestroen
  • At lade opstandelsens kraft fortsat virke i og igennem os

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 20. april 2014

Type af tale

MP3