Vi er en kirke for alle aldre

Vi har tre ufravigelige værdier, som er gennemgået i tidligere prædikener. Vi har også andre værdier - valgte værdier - som er mere kulturelt og tidsmæssigt bestemte.

Disse gennemgår vi i løbet af dette forår.

Den første er, at vi har valgt at være en menighed for alle aldersgrupper, gennem hele livet.

Kristian uddyber her, hvad vi mener med dette.

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 5. januar 2014

Type af tale

MP3