Jaakko Rønberg Puukka

Jaakko (1962) er cand. teol. fra Københavns Universitet og har tidligere undervist i Det gamle Testamente ved Baptisternes Teologiske Seminarium. Nu arbejder han som forsikringsmedarbejder i ASE (en a-kasse). Han er født og opvokset i Danmark som søn af finske forældre. I 1983 blev han en kristen og døbt samme år i baptistkirken. Privat er han gift med Maria, og de bor i Hvidovre med deres tre mindre børn. Når tiden tillader det, nyder han at tage sig en lang løbetur. Jaakko og familien har kommet i Højnæskirken siden 2007.

Tekst: Matt.3:1-12

Johs. Døber markerer en afslutning på det gamle. Han peger på det nye  - Jesus, der kommer og forvandler, udruster, sætter os i brand.

Prædiken holdt: 18.12.2016
Type af tale: Prædiken

Tekst: Lukas 15:1-10

Jesu svar til farisæerne om deres mishag ved at Jesus omgås syndere. Jesus kommet for at finde os mennsker, der alle har fjernet os fra Gud.

Prædiken holdt: 12.06.2016
Type af tale: Prædiken

Tekst: Matt. 3:13-17.

Om Jesus, der bilver døbt af Johannes Døber, uden Jesus har nogen grund til selv at blive døbt.

Jesus indleder sin tjeneste ved at komme i menneskeskikkelse for at identificere sig med os syndige mennesker.

Prædiken holdt: 14.02.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra teksten om Johannes Døber fra Matt. 3:1-12 taler Jaakko om, hvordan Johannes Døber forbereder Jesus' virke, peger væk fra sig selv hen til Jesus. Det samme gælder for os, indtil han kommer.

Prædiken holdt: 20.12.2015
Type af tale: Prædiken

Tekst Mk. 4:26-34

Høstgudstjenste med fokus på Gudsrigets udbredelse indtil høst.

 

Prædiken holdt: 20.09.2015
Type af tale: Prædiken

Tekst: Matt. 7:15-23.

Advarsel mod falske profeter, vores opgave er at blive i Jesus, hans lære, skelne mellem rigtigt og forkert, bedømme frugterne.

Prædiken holdt: 26.07.2015
Type af tale: Prædiken

Tekst: Joh. 20:19-29

Jesus viser sig som opstanden for sine disciple og udruster dem til tjeneste, når han ikke fysisk er blandt dem mere.

Prædiken holdt: 12.04.2015
Type af tale: Prædiken

Tekst: Esajas 8:23-9:6

Julens budskab som det lød for snart 3.000 år siden og lyder nu.

Forvandling fra mørke til lys, fra undergang til frelse, fordi Jesus fødes og bliver hersker med alt, hvad det indebærer af indsigt, magt, kærlighed og fred.

Prædiken holdt: 21.12.2014
Type af tale: Prædiken

Jaakko taler om beretningen om den rige unge mand og Jesus – om ikke at være bundet af andet end Jesus.

Matt 19:19-26

Prædiken holdt: 27.07.2014
Type af tale: Prædiken

Lignelsen om den fortabte søn: Luk 15:11-32.

Gud elsker alle, da han har skabt alle. Det er hans karakter at elske, og han vil vi skal gøre ligeså.

Dette er første del af 4 i en serie om Guds karakter.

Prædiken holdt: 18.05.2014
Tema: Guds karakter (Jaakko Rønberg Puukka)
Type af tale: Prædiken

Johannes Døbers sidste vidnesbyrd om Jesus' komme og betydningen af dette - ud fra Joh 3:25-36.

Prædiken holdt: 22.12.2013
Type af tale: Prædiken

Høstgudstjeneste - i den anledning taler Jaakko ud fra Luk 18:9-14 om sand ydmyghed og taknemmelighed.

Alle mennesker har fået gode gaver - vi har fået den største i Jesus.

Prædiken holdt: 15.09.2013
Type af tale: Prædiken

Sider