Tomas Helmich-Olesen

Ud fra beretningen om Filip og den etiopiske hofmand (Ap.G. 8:26-39) taler Tomas om tre personer:

  1. Helligånden: Den centrale og livsgivende kraft, som kan forvandle os - også når det kommer til at være inviterende.
  2. Filip: Et forbillede for os på, hvilke tanker Gud har for os - Filiip blev brugt af Helligånden og løb snarere end gik.
  3. Den etiopiske hofmand: Det søgende menneske, som Helligånden leder os til - selv på den øde vej. 
Prædiken holdt: 11.06.2017
Tema: Vision (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Med udgangspunkt i 3 vers fra Rom. 12: vers 11, 12 og 21 ses på hvordan vi er involveret og hvordan vi får værktøjer (illustreret!) til at finde ny styrke og inderlighed i vores tjeneste.

Boremaskine

Skruetvinge

Hammer

er illustrationer som hjælper os i vores tjeneste.

Prædiken holdt: 26.02.2017
Tema: Vision (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

I Kana forvandlede Jesus vand til vin - Joh. 2:1-11. Han fyldte de gamle stenkar med vand og forvandlede det til vin. På samme måde har han fjernet vores stenhjerter og forvandlet dem til hjerter af kød og blod.

Tomas talte også om de ting, der kan vokse op og skygge for vores tro.

Prædiken holdt: 16.10.2016
Type af tale: Prædiken

Læs Johs. 1:35-51De første disciple kaldes af Jesus.

Når vi kaldes, indser vi, at vi i vores eget liv kommer til kort. Ved at følge efter Jesus får vi både mulighed for at komme af med vores synd ("Guds lam, der bærer verdens synd") ved at overgive det til Kristus. Samtidig siger han til os: "Følg mig", og et nyt liv sammen med ham begynder. Et nyt liv med et nyt perspektiv, hvor "himlen er åben", som Jesus slutter af med at sige i vers. 51.

Prædiken holdt: 10.04.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra Joh. 1:19-34 taler Tomas om Johannes Døbers vidnesbyrd om sig selv og om Frelseren.

Prædiken holdt: 23.08.2015
Type af tale: Prædiken

Er det tid at skifte status fra stjerne i dit eget liv til at være tjener i andres liv?

Prædiken holdt: 09.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Tomas udfordrer vores verdensbillede med teksten fra Joh 1:1-18: Ordet, Logos, er liv i Kristus og lys og sandhed i vores liv.

Prædiken holdt: 04.05.2014
Type af tale: Prædiken

Hvad gør man, når man står i skelsættende situationer i ens liv?

Hvordan reagerer vi menneskeligt set?

Hvordan ønsker Gud at lede os?

Prædiken holdt: 03.11.2013
Type af tale: Prædiken

Her på kirkens fødselsdag beskriver Tomas, hvem Helligånden er - som vi ser ham igennem det Gamle Testamente og det Nye.

Helligåndens primære funktion er at pege på Jesus.

Prædiken holdt: 19.05.2013
Type af tale: Prædiken

Temagudstjeneste - denne gang om bøn. Bøn kaldes også den kristnes åndedræt.

Prædiken holdt: 03.03.2013
Tema: Temagudstjeneste (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Hvad betyder "hellig" egentlig? Og hvad betyder det, at Gud er hellig?

Se 3. Mos 19:2 og Matt 5:48.

Prædiken holdt: 04.03.2012
Tema: Temagudstjeneste (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Sider