Vil du være rask?

Jesus opsøger og helbreder den lamme ved Betesdas dam.

Johs. 5:1-18

Taler

Tomas Helmich-Olesen

Dato

Søndag, 7. juli 2019

Type af tale

Bibeltekst

Johannes Evangeliet

MP3