Johannes Evangeliet

“Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!” Johannesevangeliet 16:33 BPH Vi hører om hvad Guds fred er og hvorfor står der 360+ gange i biblen at ”vi ikke skal frygte” og hvordan vi kobler os på Guds fred.

Prædiken holdt: 08.10.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Johannes 4, 1- 42. Jesus møder kvinden i den situation hun er i hvorefter kvinden løber ud og samler til fællesskab. Hvordan kan vi møde vores næste, og hvordan kan vi samle til fællesskab til opbyggelse af Guds rige. Hovedpunkterne bliver om hvordan Jesus møder kvinden. Den forvandling der sker indefra. Samt at vi er kaldet til fællesskab. 

Prædiken holdt: 10.09.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Johannesevangeliet anden halvdel af kap. 9. Farisærerne prøver at forstå helbredelsen af den blinde mand, og hvem Jesus er, men er ikke villige til at opgive deres egen Gudsopfattelse. Derfor afviser de Jesus.  Den blinde mand derimod, bliver seende i både fysisk og åndelig forstand.  Prædiken tager udgangspunkt i spændingsfeltet mellem farisæerne og den blinde mand - det er ofte der, hvor vi står. På den ene side har vi svært ved ligesom farisæerne at se og tage imod det nye, som Kristus kommer med, og på den anden side ønsker vi ligesom den blinde mand, helbredelse og tro.

Prædiken holdt: 20.08.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra John 3:1-21, 7:50-51, 19:38-42 Nikodemus, en skriftklog farisæer, der sikkert troede han havde styr på det hele, blev så nysgerrig på Jesus, at han måtte tale med ham. I mødet med Jesus blev Nikodemus liv forvandlet.

Prædiken holdt: 14.05.2023
Type af tale: Prædiken

Vi hører i Joh 21:1-25 om, hvilken betydning Jesu opstandelse fra de døde fik i Peters liv, og hvilken betydning den kan få i vores liv.

Prædiken holdt: 09.04.2023
Type af tale: Prædiken

Teksterne er: Joh.14:16-17,26; 15:26; 16:7-15 Vi hører om hvordan vi oplever Gud virke og tale til os, hvordan vi kan genkende Helligåndens stemme og vilje fremfor vores egne og andres tanker og hvordan vi kan følge Helligåndens vejledning om hvordan vi skal følge Jesus og opleve og kende Guds stemme i vores liv.

Prædiken holdt: 26.03.2023
Type af tale: Prædiken

I Johannes 17,9-23 hører vi om Jesu ufattelige kærlighed til os og det privilegium det er - ikke bare for evigheden, men her og nu. Og om kærligheden som det skaber i hjertet, så det ikke efterlader os i apati og med hænderne i skødet, men sender os ud i den hverdag, som Gud har givet os med lys og håb.

Prædiken holdt: 05.02.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Joh 14.1 - 14 med særlig fokus på vers 6, hvor Jesus siger: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig".

Prædiken holdt: 02.10.2022
Type af tale: Prædiken
Det er nemt for os, at få øje på egne og andres fejl.
Det er svært for os, at se hvad disse fejl kan bruges til. 
Disciplene så en blind mand, og diskuterede om det var hans egen skyld, at han var blind.
Jesus så anderledes på det, han så en mulighed for en Guds åbenbaring. 
En situation, som for os ser umulig ud, ser for Jesus anderledes ud. 
Han kan skabe nyt ud af gammelt og transformere vores fejl til nyt liv. 
Hvis bare vi kunne se, hvad Jesus ser. 
Prædiken holdt: 25.09.2022
Type af tale: Prædiken

I  Joh 20, 24 møder den opstandne, trofaste, klippen, magten den vantro, græsstrået, det svage. Målet er tillid og vi hører om, at det er godt at blive mødt af den guddommelige, opstandne Jesus. 

Prædiken holdt: 26.06.2022
Type af tale: Prædiken

Tomas taler over Joh 8, 31 -38, og kommer ind på vores forhold til sandheden, vores forhold til synd, og til sidst, hvad vi skal bruge vores frihed til, nemlig at tjene hinanden. 
Intentionen er, at vi alle, uanset hvor vi er, må tage et skridt yderligere i vores efterfølgelse af Kristus.

Prædiken holdt: 01.05.2022
Type af tale: Prædiken
Teksten er fra Joh 8, 1-11
Vi har en tendens til at kunne se fejl hos andre, men har meget svært ved at se vores egne.
Jesus ønsker for os, at vi stopper med at være fordømmende og i stedet indser vores egne fejl. 
Så vil vi opleve den enorme frihed, der er i tilgivelse, som også hjælper os med at se hinanden i et nyt perspektiv. 
Prædiken holdt: 23.01.2022
Type af tale: Prædiken

Sider