Johannes Evangeliet

Ud fra kærlighedsbudet i Johs. 15:10-12 taler Bitten om, hvordan folk kunne genkende dem, der følger Jesus - nemlig ved, at de elsker hinanden.

Kan det også ses på os?

Vi er ikke perfekte - men vi ved, at Faderen sidder som en dygtig sølvsmed og smelter urenhederne ud af os, indtil den dag han kan se sit eget ansigt i os. Vi er "work in progress".

Prædiken holdt: 13.11.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra fortællingen om Salvningen i Betania fra Joh. 11:55-12:8 taler Sven om at blive inspireret til at være en ægte tilbeder af Jesus Kristus.

Vi ser på

  • Inspiration til tilbedelse igennem Maria fra Betania.
  • Advarsel mod falsk religiøsitet afsløret i Judas Iskariots holdning til Maria og Jesus.
  • Jesu retningsgivende instruktioner vedrørende ægte NT tilbedelse.
  • Hvor står du?
Prædiken holdt: 06.11.2016
Type af tale: Prædiken

I Kana forvandlede Jesus vand til vin - Joh. 2:1-11. Han fyldte de gamle stenkar med vand og forvandlede det til vin. På samme måde har han fjernet vores stenhjerter og forvandlet dem til hjerter af kød og blod.

Tomas talte også om de ting, der kan vokse op og skygge for vores tro.

Prædiken holdt: 16.10.2016
Type af tale: Prædiken

Læs Johs. 1:35-51De første disciple kaldes af Jesus.

Når vi kaldes, indser vi, at vi i vores eget liv kommer til kort. Ved at følge efter Jesus får vi både mulighed for at komme af med vores synd ("Guds lam, der bærer verdens synd") ved at overgive det til Kristus. Samtidig siger han til os: "Følg mig", og et nyt liv sammen med ham begynder. Et nyt liv med et nyt perspektiv, hvor "himlen er åben", som Jesus slutter af med at sige i vers. 51.

Prædiken holdt: 10.04.2016
Type af tale: Prædiken

Thomas er kendt som Tvivleren. Hvordan møder Jesus en, der tvivler? Hvordan møder menigheden en, der tvivler? Og er du ærlig omkring din tvivl?

Læs Johs. 20:24-30.

Prædiken holdt: 03.04.2016
Type af tale: Prædiken

Så skru dog op! Et stærkt budskab om de forskellige stemmer, vi lytter til hver dag, og om at holde fast ved (skrue op for) den eneste stemme, der leder os med sikker kærlighed: Hyrdens!

Læs Joh. 10:14-18.

 

Prædiken holdt: 08.11.2015
Type af tale: Prædiken

Bitten taler ud fra Joh. 7:37-38 om Jesus, der kalder på dem, der tørster - at de skal komme til Ham.

Tørster du? Ved du, hvad det vil sige?

Prædiken holdt: 18.10.2015
Type af tale: Prædiken

Ud fra Joh. 1:19-34 taler Tomas om Johannes Døbers vidnesbyrd om sig selv og om Frelseren.

Prædiken holdt: 23.08.2015
Type af tale: Prædiken

Ud fra fem skriftsteder taler Louis om, at vi er I KRISTUS. Gud ser på os, som han ser på sin Søn...

Prædiken holdt: 10.05.2015
Type af tale: Prædiken

Tekst: Joh. 20:19-29

Jesus viser sig som opstanden for sine disciple og udruster dem til tjeneste, når han ikke fysisk er blandt dem mere.

Prædiken holdt: 12.04.2015
Type af tale: Prædiken

Bitten taler om Lazarus fra Joh. 11:1-46. Jesus, der er opstandelsen og livet, opvakte Lazarus, selv om alt håb var ude.

Er der noget stendødt og gravlagt i dig?

Hører du Jesus kalde dit navn?

Lader du nogen rulle stenen bort?

Kalder Jesus dig til at rulle stenen bort fra andres døde områder?

Prædiken holdt: 22.03.2015
Type af tale: Prædiken

Kristi opstandelse er det håb, vi bygger på. Uden det håb er der ingen substans i den kristne tro.

Louis Nielsen fra KF i Odense taler ud fra Joh. 5:19-301. Kor. 15:20-28 og 1. Thess. 4:13-18 om Jesu opstandelse, kødets opstandelse og det kristne håb.

Prædiken holdt: 15.02.2015
Type af tale: Prædiken

Sider