Johannes Evangeliet

Lys

Jesus sagde om sig selv, at han er verdens lys (Joh. 8:12).

Hvordan har du det med lyset? Lyset jager alt mørke væk - men hvad så med det mørke, du gemmer dig i?

Prædiken holdt: 14.12.2014
Type af tale: Prædiken

Peter Kjærsgaard fra vores søstermenighed i Odense taler over temaet "Et frugtbart liv" ud fra Jesu sidste ord til sine disciple og den ypperstepræstelige bøn i (Joh. 15:1-17).

Prædiken holdt: 28.09.2014
Type af tale: Prædiken

Det kristne liv er både en relation til Herren og til hinanden. I bibelen er der mange opfordringer og formaninger til hvordan vi skal være over for hinanden.

Joh 13:1-17 vasker Jesus disciplenes fødder og siger til dem - og til os - at vi skal følge hans eksempel.

I menigheden er der både specifikke og generelle opgaver. De generelle er bl.a. værtsgrupperne, hvor alle kan være med.

Jesus siger: "Når I ved det, er i salige, hvis I gør det."

Hvis fødder skal jeg vaske - vise omsorg og hjælp over for? Hvem skal jeg støtte og opmuntre på "cyklen" med Jesus (se prædikennoter!)?

Prædiken holdt: 06.07.2014
Type af tale: Prædiken

Vores relation til Gud er ikke et spørgsmål om kontrol - om jeg er god eller dårlig - men et dybt, tillidsfuldt fællesskab. Jesus kalder os sine venner, et venskab som er baseret på ansvarlighed, ærlighed og gensidig kærlighed - Joh 15:9-17.

David udtrykker dette i Salme 62 Sl 62, som bygger på livserfaring, ikke intellektuel viden om Gud.

Prædiken holdt: 29.06.2014
Type af tale: Prædiken

Tomas udfordrer vores verdensbillede med teksten fra Joh 1:1-18: Ordet, Logos, er liv i Kristus og lys og sandhed i vores liv.

Prædiken holdt: 04.05.2014
Type af tale: Prædiken

Med udgangspunkt i den kendte beretning fra Joh 4 om den samaritanske kvinde ved brønden taler Kristian Guttesen (fra Glostrup Frikirke) om, hvilke hindringer der kan stå i vejen for os mod at byde Jesus velkommen i vores liv.

I tilgift får vi historien om, hvad det egentlig var, kvinden mente, da hun talte om hvilket bjerg, man skal tilbede Gud fra! Hvad var roden til den dybe splittelse mellem jøder og samaritanere?

Prædiken holdt: 16.03.2014
Type af tale: Prædiken

Vi har tre ufravigelige værdier, som er gennemgået i tidligere prædikener. Vi har også andre værdier - valgte værdier - som er mere kulturelt og tidsmæssigt bestemte. Disse gennemgår vi i løbet af dette forår.

Den anden af disse værdier er, at vi har valgt at være en menighed der søger enhed med resten af Guds familie.

Sven uddyber her, bl.a. ud fra Joh 17:9-23, hvad Jesus havde på hjerte med hensyn til enhed i sin menighed. Målet er

  • At kende Jesu vilje for enhed
  • At erkende at dybden af kristen enhed er afhængig af hengivenhed til Jesu lære og liv
  • At forstå hvordan du og jeg kan bidrage til kristen enhed
Prædiken holdt: 12.01.2014
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Johannes Døbers sidste vidnesbyrd om Jesus' komme og betydningen af dette - ud fra Joh 3:25-36.

Prædiken holdt: 22.12.2013
Type af tale: Prædiken

Bitten taler om hvordan Jesus møder mennesker - hvordan han møder:

  • masserne - bespisningen af de 5000 (Matt 14:13-21)
  • den enkelte - kvinden ved brønden i Samaria (Joh 4:1-29)
  • den enkelte i en gruppe - de religøse ledere/grupperne i templet og kvinden, der var grebet i hor (Joh 8:1-11)
Prædiken holdt: 08.12.2013
Type af tale: Prædiken

Anders taler om det at komme til Gud ud fra to beretninger, der er meget forskellige, men dog har mange lighedstræk: historien om Na'aman og Elisa i 2. Kong 5:1-17 og historien om den kongelige embedsmand i Joh 4:46-53

I begge tilfælde får ingen af mændene hvad de spørger efter, og dog møder Gud dem på en forunderlig måde. Når vi rækker ud efter Gud, er Gud allerede i bevægelse for at række ud til os!

Prædiken holdt: 21.10.2013
Type af tale: Prædiken

Michael deler ud fra Joh 1:1-18 hvordan Guds Ord - Jesus - blev kød og tog bolig iblandt os.

Prædiken holdt: 11.08.2013
Type af tale: Prædiken

Jaakko taler om dengang, hvor Jesus sagde at han ville sende Talsmanden til disciplene. Det er fra Joh 16:5-15.

Prædiken holdt: 28.04.2013
Type af tale: Prædiken

Sider