De fortabte sønner

Ud fra Jesu lignelse om de fortabte sønner (Luk. 15:11-32) belyser Jesper Guds nåde. Det eneste vi bidrager med til vores frelse, er vores synd - alt det, vi skal frelses fra.

Taler

Jesper Bramming

Dato

Søndag, 5. oktober 2014

Type af tale

Bibeltekst

Lukas Evangeliet

MP3