Tjene hinanden

Det kristne liv er både en relation til Herren og til hinanden. I bibelen er der mange opfordringer og formaninger til hvordan vi skal være over for hinanden.

Joh 13:1-17 vasker Jesus disciplenes fødder og siger til dem - og til os - at vi skal følge hans eksempel.

I menigheden er der både specifikke og generelle opgaver. De generelle er bl.a. værtsgrupperne, hvor alle kan være med.

Jesus siger: "Når I ved det, er i salige, hvis I gør det."

Hvis fødder skal jeg vaske - vise omsorg og hjælp over for? Hvem skal jeg støtte og opmuntre på "cyklen" med Jesus (se prædikennoter!)?

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 6. juli 2014

Type af tale

Bibeltekst

Johannes Evangeliet

MP3