Vi søger enhed med resten af Guds familie

Vi har tre ufravigelige værdier, som er gennemgået i tidligere prædikener. Vi har også andre værdier - valgte værdier - som er mere kulturelt og tidsmæssigt bestemte. Disse gennemgår vi i løbet af dette forår.

Den anden af disse værdier er, at vi har valgt at være en menighed der søger enhed med resten af Guds familie.

Sven uddyber her, bl.a. ud fra Joh 17:9-23, hvad Jesus havde på hjerte med hensyn til enhed i sin menighed. Målet er

  • At kende Jesu vilje for enhed
  • At erkende at dybden af kristen enhed er afhængig af hengivenhed til Jesu lære og liv
  • At forstå hvordan du og jeg kan bidrage til kristen enhed

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 12. januar 2014

Type af tale

Bibeltekst

Johannes Evangeliet

MP3